UPOZORNĚNÍ SVS na riziko zavlečení ptačí chřipky do chovů drůbeže

UPOZORNĚNÍ SVS na riziko zavlečení ptačí chřipky do chovů drůbeže

Na území Polska se vyskytuje ptačí chřipka (aviární influenza). SVS upozorňuje na vysoké riziko zavlečení do chovů drůbeže na našem území.

Všechny komerční chovy drůbeže musí dodržovat pravidla biologické bezpečnosti chovu:
– zamezit kontakt volně žijících ptáků s domácí drůbeží, napájecí vodou a krmivem pro drůbež
– zasíťovat nebo zastřešit výběhy, krmivo a vodu předkládat pod přístřešky
– zasíťovat otvory do hal s drůbeží
– zprovoznit dezinfekční vany a rohože na vjezdech do hal a na vjezdu na farmu
– zamezit přístup nepovolaných osob
– hlásit změny zdravotního stavu a vyjmenovaných produkčních ukazatelů v chovu

Stejný postup by měli zvolit i nekomerční chovatelé drůbeže.

Podrobnou informaci najdete ZDE