UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O DOTACI NA ZAKLÁDÁNÍ AGROLESNICKÝCH SYSTÉMŮ

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O DOTACI NA ZAKLÁDÁNÍ AGROLESNICKÝCH SYSTÉMŮ

 1. žadatelé, kteří podali letos Ohlášení zájmu o poskytnutí dotace musí do 30.11.2023 podat žádost o dotaci.
  Do 30.11.2023 je třeba zajistit si k půdním blokům, na kterých bude ALS založen
  :
  souhlasné stanovisko – v případě, že se jedná o výsadby plánované do oblastí Natura 2000
  výjimku ze zákazů, pokud se jedná o výsadby plánované ve zvláště chráněných územích
  povolení pokud uvažujete o výsadbě těchto dřevin: jírovec maďal, kaštanovník jedlý, líska
  turecká, jasan horský, ořešák černý (nepůvodní dřeviny) nebo ořešák – kříženec ořešáku
  černého a královského a geograficky nepůvodní topoly vč. kříženců s druhy původními.
  – na jednotlivých DPB musejí být vloženy dřeviny, které se budou vysazovat
  – bez výše uvedených dokladů nebude možné vygenerovat žádost
 2. stejné doklady budou k jednotlivým DPB pořizovat i žadatelé, kteří budou Ohlášení zájmu podávat v termínu do 15.5. v dalších letech
 3. Pokud žadatel podal Ohlášení zájmu pro rok 2023 a příští rok chce založit ALS na dalších pozemcích, musí Ohlášení na nové pozemky podat do 15.5.2024.

Celou informaci najdete ZDE.