UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE PRASAT – PEVNÉ OPLOCENÍ OD 1.1.2021

UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE PRASAT – PEVNÉ OPLOCENÍ OD 1.1.2021

1.1.2021 nabývá účinnosti novela vyhlášky č. 242/2012 Sb. Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně. Do novely bylo nově zaneseno několik povinností pro chovatele prasat. Důvodem je ochrana chovů proti zavlečení Afrického moru prasat.

Novela vyhlášky je platná od 15.3.2020.

Znění nových požadavků:
§ 2a

Chovatelé prasat zřídí trvalé souvislé oplocení všech

a) staveb určených k chovu prasat,

b) pomocných staveb a pozemků sloužících ke skladování krmiva a steliva pro prasata a

c) pozemků, na které mají chovaná prasata přístup; tyto pozemky chovatelé prasat oplotí nejméně dvojitým plotem.

 

Celé znění předpisu najdete ZDE