Upozornění na riziko plynoucí z použití výrobků Boundary SW a Hunter SW

Upozornění na riziko plynoucí z použití výrobků Boundary SW a Hunter SW

9.5.2022

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zjistil přítomnost nepovolených látek v rostlinných biostimulantech Boundary SW a Hunter SW. Upozorňuje tak pěstitele na riziko použití zmíněných výrobků.

ÚKZÚZ v rámci úředních kontrol zjistil nepovolenou přítomnost rostlinných alkaloidů (přírodních insekticidů) ve výrobcích Boundary SW a Hunter SW společnosti ICAS s.r.i., Milán, Itálie, používaných jako pomocné látky ve výživě rostlin. 

Analýzou byl prokázán významný obsah alkaloidu matrin ve výrobku BOUNDARY SW a alkaloidu karanjin ve výrobku HUNTER SW.  
 
Obě látky mohou mít negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí, a nejsou povoleny ani jako účinné látky pro přípravky na ochranu rostlin.

Celá informace ZDE.