UPOZORNĚNÍ NA NOVINKY V EVIDENCÍCH HNOJENÍ A APLIKACE MOČOVINY

UPOZORNĚNÍ NA NOVINKY V EVIDENCÍCH HNOJENÍ A APLIKACE MOČOVINY

Blíží se termín pro plnění nových povinností v evidenci hnojení, proto lehce připomínáme:
1. v letošních evidencích hnojení už musí být evidované datum setí a datum sklizně plodiny, odrůda a užitkový směr plodiny (potravinářská, krmivářská), druh a průměrné výnosy hlavního a vedlejšího produktu – tolik ke snižování byrokracie v zemědělském podnikání
2. nově od 1.7.2022 můžete použít močovinu pro hnojení v tuhé formě jen tehdy, pokud k ní přidáte inhibitor ureázy. Bez inhibitoru ji musíte po aplikaci zapravit do půdy nebo ji můžete aplikovat v tekuté formě: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-392#cast1
3. Hospodáři v nitrátově zranitelné oblasti s výměrou nad 30 ha orné půdy a trvalých travních porostů (pozor – platí i pro ty, kdo mají v nitrátovce i jediný DPB) zpracovávají do 31.12. poprvé Bilanci dusíku v podniku za období 1.7.2020 – 30.6.2021. Zpracovává se pro kultury R, G a T, nezahrnují se jahody. Bilance se nezpracovává ani pro moč a výkaly zvířat při pobytu na zemědělské  půdě (pastva, zimoviště). Bilanci si schováte do šuplíku pro případnou kontrolu, tabulku najdete např. ZDE pod názvem Jednoduchý soubor.
4. Všichni zemědělci s výměrou půdy nad 20,0 a více hektarů zpracovávají už letos evidenci hnojení za rok 2021 v elektronické podobě a po 1.1.2023 ji budou povinně odesílat přes „tlačítko“ na Portálu farmáře na UKZÚZ.
Znění novely V 377/2013 (V 392/2021): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-392#cast1