UPOZORNĚNÍ NA KONEC VÝJIMEK DZES PRO ROK 2024

UPOZORNĚNÍ NA KONEC VÝJIMEK DZES PRO ROK 2024

DZES 7a) Střídání plodin
– platí od 1.1.2024 – do hodnocení vstupují ozimy zaseté na podzim 2023, protože jsou v roce 2024 hlavní plodinou
= minimálně na 40% plochy orné půdy musí být pěstována plodina odlišná od plodiny pěstované
v minulém roce + vystřídat plodiny na každém pozemku min. 1x/4 roky
– ozimá a jarní forma jsou považovány za jednu plodinu
– pšenice špalda je odlišná plodina od pšenice seté

DZES 7b) omezení plochy jedné plodiny na SEO ploše DPB max. na 10 ha
– konec výjimky na plochu osetou před 1.4.

DZES 8) vymezení neprodukčních ploch
úhor na DPB v LPIS od 1.2.
– údržba úhoru od 1.2.
– na úhoru už nelze na výjimku pěstovat potravinářské plodiny
– úhor nelze založit na kultuře T
– povinnost založit ochranné pásy podél vodního útvaru – konec výjimky na osetí před 1.4.

EKOPLATBY:
– začíná platit povinnost diverzifikace plodin na orné půdě:
10 – 30 ha: min. 2 plodiny; hlavní plodina max. na 75% orné půdy
30 – 150 ha: min. 3 plodiny; hlavní plodina max. na 75% orné půdy a zároveň dvě hlavní plodiny max. na 95% orné půdy
nad 150 ha: min. 4 plodiny; hlavní plodina max. na 75% orné půdy a zároveň tři hlavní plodiny max. na 95% orné půdy
– ozimá a jarní forma jsou považovány za jednu plodinu

– pšenice špalda a pšenice setá jsou různé plodiny