Upozornění majitelům účtů u Sberbank CZ, a.s. od SZIF

Upozornění majitelům účtů u Sberbank CZ, a.s. od SZIF

Vážení žadatelé,
od půlnoci pondělí 28. 2. 2022 nezasíláme žádné platby na účty vedené u Sberbank CZ, a.s. Pro zaslání plateb ze SZIFu je nutné využít či zřídit účet u jiného poskytovatele bankovních služeb. Změnu účtu je nutné provést v Portálu farmáře. Návod na změnu účtu naleznete na webových stránkách SZIF https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost na stránce Ke stažení – Oznámení o změně bankovního spojení žadatele.