UPLATNĚNÍ NOVÝCH ZÁSAD SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO A  ENVIRONMENTÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ A INOVACÍ V …

UPLATNĚNÍ NOVÝCH ZÁSAD SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO A  ENVIRONMENTÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ A INOVACÍ V …

UPLATNĚNÍ NOVÝCH ZÁSAD SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO A  ENVIRONMENTÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ A INOVACÍ V ŽÁDOSTECH O INVESTIČNÍ DOTACE Z PRV

Zdroj: SZIF 21.1.21, Nejčastěji kladené dotazy – veřejné zakázky

Od 1.1.2021 vstoupila v účinnost schválení nová podmínka v ZZVZ, §6, odst.4.  Jde o novou zásadu, která se nazývá odpovědné zadávání.
1. Zásada se nevztahuje na zadavatele, kteří nejsou zadavateli podle ZZVZ, tj. neveřejné subjekty a nedotované subjekty (dotace 50% a méně) se jí řídit nemusí
2. Veřejné subjekty a dotovaní zadavatelé (dotace nad 50%) se jí řídit musí a to i v případě veřejných zakázek malého rozsahu (např. i za 100.000,- Kč)
3. Odpovědné zadávání se vztahuje na veřejné zakázky zahájené od 1.1.2021 (nevztahuje se ani na dřívější zakázky, u kterých zadavatel po 1.1.2021 měnil podmínky)
4. Odůvodnění zadavatelů směrem k odpovědnému zadávání nemá povinnou formu, umístění ani není požadována písemná forma. Musí však být k dispozici pro kohokoliv, kdo má nárok k němu mít přístup (účastníci veřejné zakázky, kontrolní orgány atd.)
Odůvodnění odpovědného zadávání (nebo jeho nepoužití) není povinně součástí zadávacích podmínek ani protokolu o hodnocení nabídek atd. Ale zadavatel jej musí mít minimálně připravené/promyšlené.

Informace k 6.1.1 – Zahájení činnosti mladých zemědělců – žadatelé jsou  díky výši dotace dotovanými zadavateli:
– připravit si materiál, který doloží, zda zadavatel zohlednil odpovědné zadávání a zda odůvodnil možnosti odpovědného zadávání (proč je použil tak, jak je použil, nebo proč odpovědné zadávání nepoužil)
 

Příklad otázek k  aplikaci/ neaplikaci odpovědného zadávání najdete v příloze.