Uplatnění nároku na vrácení daně z minerálních olejů za zdaňovací období červen až září roku 2022

Uplatnění nároku na vrácení daně z minerálních olejů za zdaňovací období červen až září roku 2022

Při uplatnění nároku na vrácení daně z minerálních olejů za zdaňovací období červen až září roku 2022 se v daňovém přiznání uvádějí označení vybraných výrobků (čísla výrobků) následovně:
a) V případě minerálních olejů, u nichž povinnost daň přiznat a zaplatit vznikla od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2022, a které byly zdaněny – sazbou 11 340 Kč/1000 [minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. a) zákona o SPD s obsahem olova do 0,013 g/l včetně] nebo

 • sazbou 8 450 Kč/1000 l [minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) zákona o SPD],
  se pro uplatnění nároku na vrácení daně z minerálních olejů za zdaňovací období červen až září roku 2022 použije číslo výrobku uvedené v pokynech.
  Např. u motorové nafty (bez biosložky) se v tomto případě při uplatnění nároku na vrácení daně za zdaňovací období červen až září roku 2022 použije číslo výrobku 271040.
  b) V případě minerálních olejů, u nichž povinnost daň přiznat a zaplatit vznikla od 1. 1. 2021 do 31. 5. 2022, a které byly zdaněny – sazbou 12 840 Kč/1000 l [minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. a) zákona o SPD s obsahem olova do 0,013 g/l včetně] nebo
 • sazbou 9 950 Kč/1000 l [minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) zákona o SPD],
  se pro uplatnění nároku na vrácení daně z minerálních olejů za zdaňovací období červen až září roku 2022 použije číslo výrobku, u něhož bude oproti kódu uvedenému v pokynech zaměněna první číslice za číslici 7.
  Např. u motorové nafty (bez biosložky) se v tomto případě při uplatnění nároku na vrácení daně za zdaňovací období červen až září roku 2022 namísto čísla výrobku 271040 použije číslo výrobku 771040.