UKZÚZ VYZÝVÁ VEŘEJNOST K OZNAMOVÁNÍ PODEZŘENÍ NA NÁLEZ NOVÉHO PATOGENNÍHO ORGANISMU

UKZÚZ VYZÝVÁ VEŘEJNOST K OZNAMOVÁNÍ PODEZŘENÍ NA NÁLEZ NOVÉHO PATOGENNÍHO ORGANISMU

UKZÚZ VYZÝVÁ VEŘEJNOST K OZNAMOVÁNÍ PODEZŘENÍ NA NÁLEZ NOVÉHO PATOGENNÍHO ORGANISMU

 

Zdroj: UKZUZ 16.11.20

 

UKZUZ nově zveřejnil systém oznamování podezření na výskyt rizikových patogenů a škůdců včetně rozšíření o možnost zasílání potřebných informací prostřednictvím on-line formuláře z RLP.

ÚKZÚZ se obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při odhalování přítomnosti těchto nežádoucích invazních škodlivých organismů.

„Pokud kdokoliv zjistí podezření na přítomnost neznámého původce choroby rostlin nebo škůdce nebo neobvyklé příznaky napadení neznámým patogenem či škůdcem na rostlinách, prosíme o oznámení takového případu. Každá taková informace je pro nás velmi cenná a napomůže i díky Vám uchránit naši krajinu, zemědělství a lesní hospodářství před nepříznivými dopady způsobenými zavlečenými škodlivými organismy rostlin,“ uvedl ředitel ÚKZÚZ Daniel Jurečka. 

ÚKZÚZ bude na každé oznámení bezprostředně reagovat, informaci prověří a následně sdělí konečný výsledek. Všechna tato zjištění jsou zároveň využívána pro nastavení fytosanitárních opatření proti zavlékání těchto nebezpečných škodlivých organismů do EU.

 

Celá informace ZDE