UKZUZ POVOLIL DOČASNĚ MOŘIT OSIVO CUKROVKY PŘÍPRAVKEM CRUISER 600 FS/CRUISER SB

UKZUZ POVOLIL DOČASNĚ MOŘIT OSIVO CUKROVKY PŘÍPRAVKEM CRUISER 600 FS/CRUISER SB

UKZUZ POVOLIL DOČASNĚ MOŘIT OSIVO CUKROVKY PŘÍPRAVKEM CRUISER 600 FS/CRUISER SB

02. 10. 2020

Výsev osiva cukrovky namořeného přípravkem Cruiser 600 FS / Cruiser SB (obsah účinné látky thiamethoxam 600 g/l) proti drátovcům, maločlenci čárkovitému, dřepčíku řepnému, mšici makové, mšici broskvoňové a květilce řepné a přípravkem Poncho Beta FS 453,3 (obsah účinné látky beta-cyfluthrin 53,3 g/l, klothianidin 400 g/l) proti drátovcům, maločlenci čárkovitému, mšici makové, dřepčíku řepnému a dřepčíku rdesnovému za níže uvedených podmínek:
Termín výsevu namořeného osiva: od 1. 2. 2021 do 31. 5. 2021
Maximální množství osiva namořeného přípravkem Cruiser 600 FS / Cruiser SB a přípravkem Poncho Beta FS 453,3, které bude vyseto v ČR:
88 000 VJ (tj. 264 000 kg osiva) na ploše 69 – 70 000 ha (včetně přesevů)
Osivo musí být mořené na profesionálně schválených mořičkách ve státech EU a dovezené do ČR prostřednictvím společností distribuujících osivo, přičemž musí splnit stanovené standardy ESTA a musí být namořené tak, aby nedocházelo k mechanickému oděru a vytváření prachu při balení osiva, přesýpání do secích strojů a setí.

Z důvodu ochrany včel a opylujícího hmyzu následně nevysévejte plodinu atraktivní pro včely (např. jarní řepku).
Na pozemcích, na nichž bude vyséváno osivo namořené přípravkem Cruiser 600 FS / Cruiser SB a přípravkem Poncho Beta FS 453,3 se nesmí vyskytovat kvetoucí plevele.
Na setí se za účelem ochrany včel použijí pneumatické secí stroje s deflektory zamezujícími únik prachu z osiva, a které zabezpečí vysoký stupeň zapracování osiva do půdy, minimalizaci ztrát a rozptylu prachu.

Namořené osivo se nesmí sít v silném větru, aby nedošlo k úletu prachu a ke kontaminaci okolního porostu.
Z důvodu ochrany ptáků a divoce žijících savců musí být všechno osivo zakryté půdou, a to také na souvratích.
Náhodně rozsypané osivo musí být odstraněno
. Toto osivo se nesmí vysévat v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. Musí být zajištěno, aby se ošetřené osivo nedostalo do tekoucích a stojatých vod.

Celé nařízení najdete ZDE