Udržitelnost jako důležité téma

Udržitelnost jako důležité téma

Kompatibilita moderního zemědělství a biodiverzity je možná. Cestu propojení buduje firma BASF v rámci evropského sdružení farem BASF Farm Network, na kterých jsou zakládány a sledovány druhově pestré směsi rostlin pro opylovače a další užitečný hmyz, ale také pro ptactvo i drobnou polní zvěř. Tento projekt má své zázemí také v České republice – s prvními pokusy na poli udržitelného rozvoje se započalo v roce 2012. Ukázková farma, v rámci rodinného hospodářství Veletových, byla založena v roce 2016.

Kompatibilita moderního zemědělství a biodiverzity je možná. Cestu propojení buduje firma BASF v rámci evropského sdružení farem BASF Farm Network, na kterých jsou zakládány a sledovány druhově pestré směsi rostlin pro opylovače a další užitečný hmyz, ale také pro ptactvo i drobnou polní zvěř. Tento projekt má své zázemí také v České republice – s prvními pokusy na poli udržitelného rozvoje se započalo v roce 2012. Ukázková farma, v rámci rodinného hospodářství Veletových, byla založena v roce 2016.

Firma BASF spol. s r. o. uspořádala první polní den v Lukavci, jehož hlavním tématem bylo udržitelné zemědělství. Jak uvedl Ing. Daniel Nerad, Ph.D., průkopník a zakládající člen projektového týmu BASF v České republice, poslední tři roky se členové týmu věnovali podpoře nektarodárných biopásů v praxi a sledovali jejich vývoj, potřeby i uplatnění. Víceleté zkušenosti  sumarizovali v praktické příručce pro pěstitele Nektarodárné porosty pro praxi. V rámci pokračování projektu  navázali spolupráci s farmou rodiny Veletových v Lukavci, kde byly založeny demonstrační pokusy se směskami a plodinami pro agroenvironmentálně-klimatická opatření a greening.

Nektarodárné porosty lze zakládat v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření Nektarodárný biopás a Krmný biopás. Nově firma BASF vidí možnost uplatnit pro tyto účely i tzv. plochy v ekologickém zájmu v rámci greeningu. „Faktem je, že na greening je vázána podstatná část dotací na plochu. Jde o příležitost, jak přistoupit udržitelně k hospodaření, obohatit půdu o živiny, případně poskytnout pastvu opylovačům,“ vysvětlila doktorandka České zemědělské univerzity v Praze Ing. Anna Šrámková, odborná vedoucí tohoto projektu. Přistupovat ke greeningu účelně podle ní znamená zhodnotit plochy, které jsou problematické, například utužené na souvratích, zastíněné, poškozované zvěří, špatně obdělávatelné zemědělskou technikou, zajímavou možností jsou i plochy zařazené v ochranných pásmech kolem vodotečí. V těchto oblastech je produkce problematická právě proto, že se zde nemohou v plné míře aplikovat přípravky na ochranu rostlin.

Společným jmenovatelem většiny nektarodárnýh porostů je zastoupení jetelovin ve směskách, které se podílejí na zlepšení půdní struktury, obohacují půdu o dusík a v součinnosti s dalšími nektarodárnými rostlinami rozšiřují potravní nabídku opylovačům. Nezanedbatelnou úlohou těchto porostů je pestrost, kterou vnáší do krajiny a pozvedají estetiku zemědělství.

Zdroj: Barbora Venclová

uroda.cz