TZ – SZIF začíná vyplácet podporu VCS, zahrnuje i cukrovou řepu, zeleninu s vysokou pracností a chov dojnic

TZ – SZIF začíná vyplácet podporu VCS, zahrnuje i cukrovou řepu, zeleninu s vysokou pracností a chov dojnic

Praha 7. prosince 2022 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spouští vydávání rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS). Ta směřuje k citlivým sektorům, které se potýkají s určitými obtížemi. Přitom jsou důležité z hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů.

Součástí VCS je také cukrová řepa, druhy zeleniny s vysokou a velmi vysokou pracností a chov dojnic. Právě u těchto čtyř titulů VCS bylo zahájeno vydávání rozhodnutí.

Letos si o dotaci na cukrovku požádalo 869 žadatelů, mezi které se rozdělí téměř 403 milionů korun. Sazba pro rok 2022 je 6 924,18 korun na hektar. „Podpora je určena pěstitelům cukrové řepy pro zpracování na cukr nebo kvasný líh. Plodinu musí pěstovat na minimální ploše 1 hektar a na žadatele musí být evidována půda s kulturou standardní orná půda nejméně od data podání žádosti do 31. srpna daného roku,“ uvádí Ing. Josef Miškovský, ředitel Odboru přímých plateb a environmentálních podpor.

V případě zeleninových druhů se podpora týká zeleniny s vysokou pracností a velmi vysokou pracností. O dotaci na prvně jmenovanou požádalo 126 pěstitelů. Poputuje mezi ně téměř 12,3 milionů korun. Sazba činí 3 580,07 korun na hektar. SZIF dále obdržel 347 žádostí o podporu na zeleninu s velmi vysokou pracností, v rámci této podpory bude rozděleno přes 77 milionů korun. Sazba je 9 783,68 korun na hektar.

„Podporujeme pěstitele vybraných druhů luskovin, plodové a listové zeleniny na standardní orné půdě. V případě zeleniny s velmi vysokou pracností se jedná o vybrané druhy košťálové, kořenové, plodové, cibulové, listové a stonkové zeleniny na orné půdě či jiné trvalé kultuře (v případě chřestu),“ vysvětluje Ing. Miškovský. Podmínkou k přiznání dotace je dodržení minimálního výsevu nebo výsadby daného druhu na 1 hektar, hmotnosti tisíce semen a minimální vegetační doby od výsevu nebo výsadby.

Do aktuálního výčtu vydávaných rozhodnutí patří dotace na dojnice. Letos o tuto podporu požádalo 1 756 chovatelů dojnic. Fond mezi ně rozdělí 1,25 miliardy korun. „Výše sazby podpory na chov krávy chované v systému s tržní produkcí mléka je letos 3 541,83 korun na velkou dobytčí jednotku (VDJ). Platba bude žadateli poukázána do 30. června 2023 na bankovní účet,“ informuje Ing. Josef Miškovský.

O dobrovolnou podporu na dojnice (nejméně na 2 VDJ) může žádat fyzická nebo právnická osoba chovající dojnice na hospodářství registrovaném v evidenci k 31. březnu roku, na který je platba požadována. Žadatel dále vykáže veškerou užívanou zemědělskou půdu a celoročně musí dodržovat podmínky dopadů na životní prostředí (cross compliance).

Rozhodnutí na další opatření VCS budou průběžně následovat až do března 2023. O podporu VCS mohli zemědělci požádat letos v průběhu dubna a května prostřednictvím tzv. Jednotné žádosti.

Miroslav Bína
tiskový mluvčí
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550