TZ – SZIF začíná vyplácet dotaci na dojnice, mezi chovatele rozdělí 1,3 mld. korun

TZ – SZIF začíná vyplácet dotaci na dojnice, mezi chovatele rozdělí 1,3 mld. korun

TZ – SZIF začíná vyplácet dotaci na dojnice, mezi chovatele rozdělí 1,3 mld. korun

Zdroj SZIF Praha 8. prosince – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dalších dotací. Tento týden začal s vydáváním rozhodnutí na dojnice. Mezi žadatele letos rozdělí 1,3 mld. korun.

Chov dojných krav spadá pod dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS). Ta se zaměřuje na citlivé sektory, které se potýkají s nějakými obtížemi. Jsou ale zároveň důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. O Podporu na chov krávy chované v systému s tržní produkcí mléka si letos požádalo 1 778 žadatelů. Výše letošní sazby je 3 659,99 korun na VDJ.

Pro výplatu uvedené podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Žadatelé se mohou pro urychlení výplat vzdát práva na odvolání. To je možné provést přes Portál farmáře v části Ostatní podání. Případně lze využít formulář „Prohlášení o vzdání se práva na odvolání“, který je na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.

SZIF letos zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál farmáře. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta.

Žadatelé o přístup do Portálu farmáře SZIF/eAgri najdou potřebné informace na https://www.szif.cz/cs/faq. V případě dotazů je možné se obrátit na infolinku SZIF 222 871 871 nebo také zaslat otázky e-mailem info@szif.cz.

Oddělení tiskové SZIF
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550