TZ – Mze  Informace pro žadatele k dotačnímu programu 3.c. a 3.d. ohledně spuštění Aplikace pro přípravu účetních a daňových dokladů

TZ – Mze  Informace pro žadatele k dotačnímu programu 3.c. a 3.d. ohledně spuštění Aplikace pro přípravu účetních a daňových dokladů

V Praze dne 3. února 2023

Na Portálu farmáře SZIF je pro žadatele spuštěna Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů (dále jen „aplikace“) pro přípravu daňových a účetních dokladů k dotačním programům 3.c. a 3.d. pro rok 2023.

Zakládání daňových a účetních dokladů do aplikace lze provádět ručním vyplňováním jednotlivých daňových a účetních dokladů nebo za použití CSV souborů. Oba způsoby je možné kombinovat.

Na Portálu farmáře SZIF vpravo nahoře Nová podání → velká růžová ikona Národní dotace → vlevo dole Soubory ke stažení → složka 3.c./3.d. → složka Příručky → zde je k dispozici příručka pro žadatele pro přípravu daňových a účetních dokladů v aplikaci a vzorové excelové tabulky pro zakládání daňových a účetních dokladů do aplikace za použití CSV souborů.

Příručka pro žadatele a vzorové excelové tabulky jsou k dispozici také na webových stránkách SZIF (www.szif.cz) → SZIF POSKYTUJE → Národní dotace → Národní dotace → Dotační programy → 3.c./3.d. → KE STAŽENÍ → Příručky.

Každý daňový a účetní doklad musí být uveden na samostatném řádku.

Samotné podání formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být provedeno v termínu stanoveném v Zásadách pro rok 2023, tzn. v období od 1. 10. 2023 do 20. 12. 2023.

Dále upozorňujeme žadatele dotačního programu 3.d.

Dílčí výsledky řešeného výzkumného programu za rok 2022 musí žadatel (příjemce dotace) podat na SZIF do 30. 6.2023.

Konečný výsledek řešeného výzkumného programu musí žadatel (příjemce dotace) podat na SZIF do 30. 6. následujícího roku po ukončení řešeného výzkumného projektu.

Dílčí výsledky řešeného výzkumného programu i konečný výsledek řešeného výzkumného programu žadatel podává pomocí Obecného podání přes Portál Farmáře SZIF ve výše uvedeném termínu. Příručka k podání dílčího či konečného výsledku prostřednictvím obecného podání se nachází na Portálu Farmáře SZIF a na webových stránkách SZIF zde.