TISKOVÁ ZPRÁVA – Státní zemědělský intervenční fond vydává zálohové rozhodnutí SAPS

TISKOVÁ ZPRÁVA – Státní zemědělský intervenční fond vydává zálohové rozhodnutí SAPS

TISKOVÁ ZPRÁVA – Státní zemědělský intervenční fond vydává zálohové rozhodnutí SAPS

Praha 19. října 2021 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat zálohové rozhodnutí na Jednotnou platbu na plochu (SAPS) ve výši 70 %. Letošní sazba činí 3 331,68 Kč na hektar. Zbývající část peněz žadatelé dostanou po vydání rozhodnutí o doplatku.

„Stejně jako v předchozích letech SZIF poskytne v průběhu října a listopadu žadatelům zálohu na Jednotnou platbu na plochu (SAPS),“ řekla Luďka Raimondová, tisková mluvčí Fondu. Ve snaze vyplatit zemědělcům peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, přistoupil SZIF k variantě poskytnout zálohu a doplatek na SAPS, tedy formou dvou samostatných rozhodnutí.

Žadatelé najdou rozhodnutí ve své datové schránce, nebo na Portálu farmáře, pokud mají přístup ke svému účtu. V případě, že nemohou využít ani jednu z uvedených možností, přijde jim rozhodnutí poštou. Rozhodnutí o doplatku dotace na Jednotnou platbu na plochu začne SZIF vydávat po 1. prosinci 2021. Platby budou následovat hned po odeslání rozhodnutí bez ohledu na nabytí jeho právní moci.

Jednotná platba na plochu je nejrozšířenější zemědělská dotace. V letošním roce o ni požádalo přes třicet tisíc zemědělců. Proto se vyplácí jako první ze všech dotačních titulů, o které se žádá prostřednictvím tzv. Jednotné žádosti. Mezi zemědělce se rozdělí téměř 12 miliard korun.

S případnými dotazy se mohou žadatelé obrátit na infolinku SZIF 222 871 871 nebo e-mail info@szif.cz.