TISKOVÁ ZPRÁVA – Ovocnáři získají 92 milionů

TISKOVÁ ZPRÁVA – Ovocnáři získají 92 milionů

Praha 14. března 2022 – Přes 26 milionů korun získá 320 pěstitelů ovocných druhů s vysokou pracností. Podporu ve výši 66 milionů korun pak Fond rozdělí 310 producentům ovocných druhů s velmi vysokou pracností. Tyto Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) se vyplácejí formou přímých plateb. Zemědělci o ně žádali prostřednictvím Jednotné žádosti 2021.

„Mezi ovocné stromy a keře s vysokou pracností patří slivoň švestka, broskvoň, višeň, rybíz černý a červený, maliník či jahodník. Produkci těchto ovocných druhů chceme podpořit samostatným dotačním titulem,“ uvádí Ing. Josef Miškovský, ředitel Odboru přímých plateb a environmentálních podpor, s tím, že v případě jahodníku nesmí být porost starší tří let.


„V souvislosti s pěstováním jabloně, hrušně, meruňky a třešně hovoříme o ovocných druzích s velmi vysokou pracností,“ vysvětluje Ing. Josef Miškovský. Minimální výměra pro podporu obou skupin ovocných druhů činí nejméně 1 hektar plochy. „S produkcí zmíněných ovocných druhů souvisí také revitalizace a postupná obnova sadů založených před rokem 1995 a zvýšení minimálního počtu životaschopných jedinců ovocného druhu na hektar,“ dodává.
Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) jsou zaměřeny na citlivé sektory nebo komodity, které se potýkají s obtížemi a jsou důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. Sazba produkce ovoce s vysokou pracností byla stanovena ve výši 7 975,42 korun na ha, respektive 11 380,63 korun na ha v případě ovoce s velmi vysokou pracností.

Pro urychlení výplat se žadatelé mohou vzdát práva na odvolání přes Portál farmáře v části Ostatní podání. Případně formulářem Prohlášení o vzdání se práva na odvolání na webových stránkách www.szif.cz/cs/jednotna-zadost v sekci Ke stažení ve složce Jednotná žádost.

SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál farmáře. Pokud žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta. Informace pro obnovu přístupu do Portálu farmáře SZIF/eAgri jsou na https://www.szif.cz/cs/faq.


Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.


Miroslav Bína
tiskový mluvčí
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550