Tisková zpráva Ministerstva zemědělství

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství

Zemědělští výzkumníci a výzkumnice se mohou začít hlásit
o Ceny ministra zemědělství

Ministerstvo zemědělství (MZe) dnes začalo přijímat projekty, které se chtějí ucházet o
Ceny ministra zemědělství pro nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a
experimentálního vývoje a Ceny ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce.
Soutěžit mohou s výzkumy týkajícími se například prevence před kůrovcem nebo
ochrany před erozí půdy. Výsledky vyhlásí ministr zemědělství na výstavě Země
živitelka.

Ceny ministra zemědělství se udělují každoročně za nejlepší výsledky ve výzkumu
financovanému ze zdrojů MZe. Snahou je podpořit aktivity vědeckých pracovníků, které mají
významný přínos pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství. Soutěž
pro mladé vědce a vědkyně je určena pro badatele mladší 35 let.

„Zemědělský výzkum je klíčová oblast našeho rezortu, pokud chceme, aby zemědělství bylo
moderní a dokázalo reagovat na měnící se klimatické i demografické změny. Právě proto chci
udržet podporu výzkumu na vysoké úrovni, patří to k mým prioritám,“ řekl ministr zemědělství
Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Přihlášený projekt se může týkat například dlouhodobého ukládání uhlíku v zemědělské půdě,
prevenci kůrovcových kalamit, ochrany zemědělské půdy před erozí, zavádění precizního
zemědělství do praxe nebo snižování emisí metanu v chovech hospodářských zvířat.

Soutěž, kterou MZe vyhlašuje ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd, začíná
dneškem, přihlášky se přijímají do 14. března. Vítězové budou vyhlášeni 25. srpna na výstavě
Země živitelka, kde jim ocenění předá ministr zemědělství. Odměna za první místo je 100 tisíc
korun, projekty na druhém a třetím místě získají 80 a 60 tisíc korun. Zúčastnit se mohou
vědkyně a vědci z vysokých škol, výzkumných ústavů a ústavů akademie věd. Předložené
návrhy budou hodnoceny podle originality výsledku, uplatnitelnosti a aktuálnosti řešeného
tématu. S ohledem na sladění rodinného a pracovního života se vědkyním a vědcům
prodlužuje stanovená hranice 35 let o dobu strávenou na mateřské/rodičovské dovolené.

Návrhy je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky navrhovatele
do datové schránky Ministerstva zemědělství.


Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství, Tiskové oddělení
Těšnov 17, 110 00 Praha 1, Česká republika
www.eagri.cz