Tisková zpráva – 15. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

 Tisková zpráva – 15. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Dne 28. 7. 2022 byla podepsána Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 15. kolo příjmu žádostí.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 15. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství a 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu

od 4. 10. 2022 8:00 hodin do 25. 10. 2022 18:00 hodin.

V 15. kole se rozdělí celkem více než 700 mil. Kč, které budou směřovat zejména na investice do lesnické techniky a na podporu odstraňování škod po kalamitách, tj. na obnovu lesních porostů. Nedílnou součástí 15. kola je podpora rozšiřování znalostí.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně: operaceAlokace (Kč)
1.1.1 Vzdělávací akce40 000 000
1.2.1 Informační akce15 000 000
6.4.1 Investice do nezemědělských činností12 000 000
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách165 000 000
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin22 000 000
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství396 000 000
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven80 000 000