SZP 2021 2027 AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAV

SZP 2021 2027 AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAV

SZP pro období 2021-2027
Dne 1. června 2018 zveřejnila Evropská komise legislativní návrhy týkající se Společné zemědělské politiky po roce 2020 (SZP), tedy budoucnosti potravin a zemědělství.

Nové legislativní návrhy činí SZP schopnou reagovat na budoucí výzvy. SZP zůstává na srdci politikou určenou na podporu evropských zemědělců a zajišťování potravinové bezpečnosti v Evropě a současně zaručuje odolný, udržitelný a konkurenceschopný zemědělský sektor.
Více v přiloženém dokumentu.