SZIF ZAHÁJIL VYDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ NA ZÁKLADNÍ EKOPLATBY 2023

SZIF ZAHÁJIL VYDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ NA ZÁKLADNÍ EKOPLATBY 2023

Praha 19. března 2024 – Státní zemědělský intervenční fond začal od 18. března vydávat v souladu
s harmonogramem rozhodnutí týkající se Celofaremní ekoplatby základní
(22 091 žádostí v hodnotě
více než 6 mld. korun).
Celofaremní ekoplatba základní – má za cíl podporu postupů prospěšných pro životní prostředí a klima
s důrazem na udržitelnost. Mezi základní principy celofaremního modelu patří dodržení požadavků a
specifických podmínek na všech jednotlivých obhospodařovaných zemědělských kulturách. Pokud
zemědělec splní stanovené postupy a podmínky Celofaremní ekoplatby, má nárok na platbu na všechny
hektary podniku