SZIF vydává Rozhodnutí na VCS – masná telata, greening a Přechodné vnitrostátní podpory 2019

SZIF vydává Rozhodnutí na VCS – masná telata, greening a Přechodné vnitrostátní podpory 2019

Více v přiloženém souboru.