SZIF vydává rozhodnutí na Přechodné vnitrostátní podpory, Greening a platby pro mladé zemědělce

SZIF vydává rozhodnutí na Přechodné vnitrostátní podpory, Greening a platby pro mladé zemědělce

zdroj.: SZIF – Praha 16. ledna 2023

Praha 16. ledna 2023

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vydávání rozhodnutí na platby k dalším dotačním titulům: Přechodné vnitrostátní podpory (PVP), Greening a pro mladé zemědělce. Pro 27 511 uchazečů o PVP je vyčleněno přes 515,5 milionů korun. Mezi 30 263 tisíc žadatelů o Greening rozdělíme 6,25 mld. korun. Mladí zemědělci mohou počítat s částkou 95,2 milionů korun, o dotaci jich požádalo 2 583.

„Přechodné vnitrostátní podpory jsou doplňkové platby k Jednotné platbě na plochu (SAPS). Jsou určeny na zemědělskou půdu, přežvýkavce, chmel, brambory na výrobu škrobu, chov krav bez tržní produkce mléka, ovce a kozy. Poskytnuty jsou těm zemědělcům, kterým je v daném roce přiznána také jednotná platba SAPS,“ uvádí Ing. Josef Miškovský, ředitel Odboru přímých plateb a environmentálních podpor.

V nových členských státech EU slouží PVP k dorovnání zmíněných komodit. Ty byly v systému jednotné platby na plochu zemědělské půdy z evropského rozpočtu znevýhodněny oproti plnému systému přímých podpor v původních, tzv. starých členských zemích Evropské unie. PVP jsou hrazeny výhradně z národních zdrojů.

Žádosti podané v roce 2022 jsou posledními, na které je možné tyto podpory poskytovat. Od letošního roku již nejsou PVP součástí nové Společné zemědělské politiky (SZP). Zemědělci však budou dál čerpat evropské prostředky i na citlivé komodity, jako je například chmel, brambory na škrob, ovce, kozy, masná telata, dojnice a další.

Sazby PVP pro jednotlivé sektory pro rok 2022

Greening je rovněž nedílnou součástí nejrozšířenější zemědělské dotace SAPS. Cílem platby je podpora zemědělských postupů zaměřených na oblast klimatu a životního prostředí. Mezi základní postupy patří diverzifikace plodin, zachování úrovně trvalých travních porostů a zřizování ploch v ekologickém zájmu. Sazba této platby byla stanovena na 1 767,75 korun na hektar.

Mladý zemědělec je titul podporující začínající zemědělce do 40 let. Ti s podnikáním buď začínají, nebo ho zahájili během pěti let před podáním první žádosti o Platbu pro Mladé zemědělce. Platba se může poskytnout maximálně na 90 hektarů zemědělské půdy. Opatření chce přivést k podnikání mladou zemědělskou generaci a tak přispět k omlazení venkova.

„Sazba platby pro mladé zemědělce představuje částku ve výši 50 % sazby na SAPS, letos činí 1 606,95 korun na hektar. Zemědělci mladší 40 let ji získají navíc k ostatním podporám z přímých plateb,“ doplnil Ing. Josef Miškovský.

O uvedené podpory mohou zemědělci žádat každoročně v průběhu dubna a května prostřednictvím tzv. Jednotné žádosti.

Miroslav Bína tiskový mluvčí e-mail: press@szif.cz mobil: +420 733 696 550