SZIF vydává rozhodnutí na Greening, masná telata a PVP 2018

SZIF vydává rozhodnutí na Greening, masná telata a PVP 2018

Od 14.1.2019 vydává SZIF Rozhodnutí na podporu na greening (1.877,38 Kč/ha), masná telata (8.688,90 Kč/VDJ) a PVP.

Pro výplatu je nutné, aby Rozhodnutí nabylo právní moci. Žadatelé mohou pro urychlení výplaty podat Prohlášení o vzdání se práva na odvolání – prostřednictvím Portálu farmáře, datovou schránkou nebo poštou.

Informaci SZIF najdete v příloze.