SZIF – Rozhodnutí a výplaty dotací, příjmy žádostí

SZIF – Rozhodnutí a výplaty dotací, příjmy žádostí

SZIF rozesílá od 3.12.2018:

– Rozhodnutí na doplatky SAPS 2018 – 3.388,15 Kč/ha,
– Rozhodnutí na dotaci na ANC (dříve LFA), dotaci na VCS – obě zeleniny (11.732,11 Kč a 3.591,56 Kč/ha), dotaci na cukrovku (6.549,92 Kč/ha) – 14 dní odvolací lhůta, pokud chcete poslat dřív, je  nutno po obdržení Rozhodnutí poslat vzdání se práva odvolání
– Předčasné ukončení zemědělské činnosti z HRDP a EAFRD – žádost o dotaci a žádost o proplacení – podávají se od 1.1.2019 do 15.2.2019

Informace k jednotlivým Rozhodnutím najdete v přiložených souborech.