SZIF přijímá žádosti o kompenzace za sucho 2018 na tržní plodiny a ovocné a okrasné školky

SZIF přijímá žádosti o kompenzace za sucho 2018 na tržní plodiny a ovocné a okrasné školky

SZIF zveřejnil formulář pro žádost na sucho 2018 a přílohy.

Chytrý formulář žádosti najdete ke stažení na www.szif.cz, v sekci Národní dotace – Řízení rizik a krizí v zemědělství – Ke stažení – Sucho 2018 tržní plodiny – poslední soubor (https://www.szif.cz/cs/rizika

Titulní strana, čestné prohlášení a tabulka půdních bloků je připravena k vygenerování po přihlášení  na Portálu farmáře eagri – nabídka Pro přihlášené – Předvyplnění žádosti ND a v LPIS Tisk v oddílu 02 – Reporty pro účely DT sucho

Metodický pokyn k vyplnění žádosti najdete v přiloženém souboru.

ŹÁDOST SE PODÁVÁ OD 16.1. DO 25.1.2019 NA PRACOVIŠTI OPŽL.

V souvislosti s tím byl zveřejněn návod na vyplnění žádosti, který naleznete pod tímto odkazem  http://www.akcr.cz/txt/sucho-2018-podklady-pro-podani-zadosti

Státní zemědělský a intervenční fond zároveň žádá o co možná nejrychlejší podání (nečekat do 25. 1.) tak, aby mohla být administrace žádostí a výplata kompenzací co nejvíce urychlena.