SZIF DO VYŘEŠENÍ AUDITU POZASTAVÍ PROPLÁCENÍ PROJEKTŮ FIRMĚ AGROFERT A …

SZIF DO VYŘEŠENÍ AUDITU POZASTAVÍ PROPLÁCENÍ PROJEKTŮ FIRMĚ AGROFERT A …

SZIF DO VYŘEŠENÍ AUDITU POZASTAVÍ PROPLÁCENÍ PROJEKTŮ FIRMĚ AGROFERT A PODNIKŮM SPOJENÝM S MINISTREM ZEMĚDĚLSTVÍ
Zdroj: Čt 24, 6.6.2019
Z důvodu předběžné opatrnosti SZIF nebude dále proplácet projekty podnikům skupiny Agrofert, které jsou schválené po dni 9. 2. 2017, a to i přesto, že se neztotožňuje se závěry předběžné zprávy. Tento způsob do doby vysvětlení zvolí i u podniků spojených s rodinou pana ministra Tomana.
Nejnovější návrh auditu má tři hlavní části, v první se řeší střet zájmů premiéra Babiše a Agrofertu. Ministerstvo již vyčíslilo 12 projektů v hodnotě 63 milionů korun, jichž se to týká, jde již o proplacené peníze. Nárokových dotací se netýká. Pokud Evropská komise projekty vyloučí z financování, fond bude oprávněn částku vymáhat zpátky.
Ministerstvo stejně jako Evropská komise zprávu nezveřejní. První bilaterální jednání mezi českými úřady a eurounijním Generálním ředitelstvím pro zemědělství a rozvoj venkova (DG Agri, pozn. red.) navrhuje Komise na 28. ledna 2020. Je to standardní postup – šest měsíců po obdržení české verze zprávy.
Druhá část zprávy řeší mimo jiné obecné postupy administrace, schvalovací postupy a efektivitu nákladů. V ní je navrhována „maximální korekce ve výši pěti procent“. O věci se dále bude jednat s DG Agri. Maximální korekce v té výši pěti procent by byla zhruba kolem 150 až 170 milionů korun.
Třetí část se zabývá již zmíněným možným střetem zájmů Tomana.
Celou reportáž ČT 24 najdete zde: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2834921-toman-podle-svych-slov-neni-ve-stretu-zajmu-szif-ale-pozastavi-proplaceni-projektu#utm_content=freshnews&utm_term=szif nebude&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz