SYSTÉM NADSTANDARDNÍHO ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI KRMIV

SYSTÉM NADSTANDARDNÍHO ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI KRMIV

SYSTÉM NADSTANDARDNÍHO ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI KRMIV

ÚKZÚZ ve spolupráci se Spolkem pro komodity a krmiva (SKK) a zástupci společností certifikujících standardy bezpečnosti a kvality krmiv, připravil možnost rozšíření analýzy rizika provozů o faktor dobrovolného dodržování nadstandardních požadavků udržení bezpečnosti krmiv. Zainteresovaným provozovatelům je odečtena jedna úřední kontrola z počtu plánovaného pro následující kalendářní rok. 

 

Základním principem nadstandardu je dodržení dohodnuté frekvence interní kontroly ověřování bezpečnosti krmiv u stanovených nejzávažnějších rizik. Záznamy o provádění interní kontroly jsou průběžně elektronicky zasílány na ÚKZÚZ. Rovněž jsou definovány zásady nadstandardu pro eliminaci křížové kontaminace při výrobě i přepravě krmiv, pravidelné ověřování účinnosti míchacího zařízení, hodnocení dodavatelů krmiv i zpětné vazby odběratelů produktů, postupy řešení krizových situací ohrožení potravinového řetězce a další kroky, které přispívají k udržení bezpečnosti krmiv.
 

Další informace o systému nadstandardu poskytnou pracovníci Oddělení krmiv ÚKZÚZ.

Standard „Bez GMO“ – více se dozvíte zde.

ŽÁDOST o vstup do systému řízení bezpečnosti krmiv (DOCX, 20 KB) 

Zásady společného systému řízení bezpečnosti krmiv (PDF, 454 KB)