SVS stahuje z trhu zásilky drůbežího masa z Ukrajiny a Brazílie kvůli salmonelám

SVS stahuje z trhu zásilky drůbežího masa z Ukrajiny a Brazílie kvůli salmonelám

Státní veterinární správa (SVS) v rámci mimořádné kontrolní akce zaměřené na zásilky drůbežího masa a vajec ze zemí mimo Evropskou unii (tzv. třetích zemí) provedla dosud více než 20 kontrol, během nichž odebrala přes čtyři desítky vzorků drůbežích produktů. Z 25 dosud vyšetřených vzorků byly dva pozitivní. V současné době probíhá stahování jedné zásilky drůbežího masa původem z Ukrajiny a jedné z Brazílie.

Celkem bylo od 3. dubna, kdy byla mimořádná kontrolní akce zahájena, provedeno 21 kontrol (18 na drůbeží maso a tři na vejce). Při nich se odebralo celkem 43 vzorků (34 drůbežího masa, čtyři vzorky drůbežích polotovarů a pět vzorků vajec). K dnešnímu datu jsou k dispozici výsledky vyšetření 25 vzorků.  Ve dvou vzorcích drůbežího masa (jednom z Ukrajiny a jednom z Brazílie) byla potvrzena přítomnost salmonel.

Identifikace výrobku:
Výrobek č. 1 (zachycen v Pardubickém kraji)
Název: kuře bez drobů hluboce zmrazené
Země původu: Ukrajina UA 02-29-03
Celkové množství: 3 498 kg
Datum minimální trvanlivosti 18. 7. 2024

V rámci šetření bylo zjištěno, že z kuřat byl dále připravován marinovaný polotovar určený ke grilování a následnému prodeji v prodejnách řetězce JIP východočeská, a. s. Při kontrole v provozovně řetězce byly zjištěny a staženy z další distribuce necelé tři tuny kuřat. Ve výrobně polotovarů pak zhruba 700 kusů kuřat. SVS zakázala uvádět kuřecí polotovar na trh a v současné době probíhá stahování produktu z distribuce.

Výrobek č. 2 (zadržen ve Středočeském kraji)
Název: Brazilské kuřecí prsní řízky mražené
Původ: Brazílie, BR 3404, LOT 190522
Množství: 5040 kg (420 kartonů)

Na skladě se podařilo zadržet 165 kartonů. SVS pozastavila další distribuci výrobků na trh. V současné době probíhá stahování již distribuovaných produktů z trhu. Produkt byl distribuován do restaurací a jídelen. SVS proto informace dále předala také krajským hygienickým stanicím.

Vzorky v rámci kontrolní akce jsou odebírány s cílem ověřit mj. zdravotní nezávadnost potravin. Drůbeží maso je testováno na přítomnost salmonel a zbytků vybraných či zakázaných léčivých přípravků a dalších látek.

Původ dosud odebraných vzorků:
drůbeží maso: 18x Ukrajina, 15x Brazílie, 1x Velká Británie;
drůbeží polotovar: 2x Brazílie, 2x Thajsko;
vejce: 5x Ukrajina.

SVS bude dále provádět zvýšené kontroly v místech určení při příchodu zásilek drůbežího masa a vajec z jiných členských států EU se zaměřením na původ z třetích zemí. Kontroly se tedy ve zvýšené míře zaměří i na zásilky, které jsou do ČR dodány z jiných členských států, ale původem jsou z třetích zemíV případě zjištění zásilky drůbežího masa původem ze třetí země bude kontrolována i zdravotní nezávadnost, a to odebráním vzorků.

Kontroly se mimo zmiňované zdravotní nezávadnosti zaměřují rovněž na sledovatelnost, označování, hygienickou manipulaci a dodržení teplotního řetězce.

Bakterie rodu Salmonella, které se do těla dostávají požitím kontaminované potraviny, ale rovněž z kontaminovaného prostředí (nádobí, ale také špinavých rukou) způsobují onemocnění salmonelózu. Onemocnění se zpravidla projevuje střevními potížemi. Ohrožení mohou být zejména starší lidé, nemocní či malé děti – hůře se vyrovnávají s velkými ztrátami tekutin v důsledku průjmů a zvracení. Salmonely lze zničit dostatečným tepelným zpracováním potraviny. Zejména u drůbežího masa je proto nutné brát na tuto skutečnost při přípravě zvláštní zřetel a nikdy jej nekonzumovat v syrovém či polosyrovém stavu. Nutné je rovněž dodržovat veškerá hygienická pravidla, aby nedošlo k tzv. křížové kontaminaci další potraviny a prostředí infikovanou potravinou a kuřecí maso neomývat. Více zde.

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Zdroj: Státní veterinární správa ČR