STUDIE NÁKLADŮ NA ORGANIZACI PASTVY V OBLASTECH VÝSKYTU VLKA

STUDIE NÁKLADŮ NA ORGANIZACI PASTVY V OBLASTECH VÝSKYTU VLKA

STUDIE NÁKLADŮ NA ORGANIZACI PASTVY V OBLASTECH VÝSKYTU VLKA

 

Zdroj: ČSCHMS, 6.8.2021

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v souladu s Programem péče o vlka obecného (ke stažení zde) iniciovala na počátku roku 2021 vznik národního dotačního titulu pro podporu chovatelů hospodářských zvířat, kteří hospodaří v oblastech s výskytem vlka. Ten by měl zahrnovat podporu neinvestičních nákladů, které farmářům vznikají v důsledku vyšších nároků na organizaci pastvy a kontrolu funkčního preventivního zabezpečení pasených zvířat s ohledem na ochranu před útoky vlka obecného. Původní záměr, aby tato podpora byla součástí SZP, neprošel, nový návrh proto počítá s prostředky Ministerstva životního prostředí.

Za účelem stanovení nákladů na hektar plochy, na níž probíhá pastva hospodářských zvířat, byl ke spolupráci osloven Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). Cílem studie bylo zjištění neinvestičních/provozních nákladů, které souvisejí s náročnější prací chovatelů s ohledem na údržbu a provoz preventivních opatření na ochranu hospodářských zvířat před útoky vlka obecného. ÚZEI provedl dotazníkové šetření mezi chovateli k porovnání nákladů v období „před výskytem vlka“ v oblasti a „s výskytem vlka“ v oblasti, na níž je zajišťována pastva hospodářských zvířat.

Výsledky studie byly podkladem pro návrh stanovení nákladů na hospodaření v oblastech s trvalým výskytem vlka pro dotační titul, který by částečně kompenzoval vícenáklady hospodářů na hektar pasené plochy. Výsledky studie jsou k dispozici zde.

zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR