STAV HRABOŠE POLNÍHO V ZÁŘÍ 2023

STAV HRABOŠE POLNÍHO V ZÁŘÍ 2023

Výsledky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrdily další zvýšení populací hraboše polního od počátku podzimu. Z celorepublikového srpnového průměru 603 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha)  stouply hodnoty v září na 732 AVN/ha což představuje 3,7násobek aktuálního prahu škodlivosti. Velmi vysoké ohrožení porostů trvá v krajích Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský. Vysoké počty byly i nadále zjišťovány v dalších oblastech mimo Moravu, např. na Lounsku, Kutnohorsku, Kolínsku nebo Ústeckoorlicku.

Pozorování  ve víceletých kulturách, především v porostech krmných plodin, dále v sadech a vinohradech přineslo informaci o dalším navýšení výskytu hraboše. Průměrný počet  se zde pohyboval okolo 1016 AVN/ha, což odpovídá hodnotě 2,5násobku prahu škodlivosti (podzimní práh škodlivosti pro víceleté kultury odpovídá 400 AVN/ha). Tato čísla představují vysoké ohrožení jak pro vzcházející ozimy, tak pro krmné plodiny a mladé stromky ovocných dřevin.    

UKZUZ doporučuje zvážit, zda je nutné na pozemcích napadených hrabošem sít ozimy, krycí plodiny nebo meziplodiny. Od 22.9.2023 do 20.1.2024 je možné aplikovat Stutox II v dávce 10 kg/ha do nor.

Celou informaci UKZUZ najdete ZDE.