Státní pozemkový úřad zvyšuje pachtovné ze zemědělské půdy

Státní pozemkový úřad zvyšuje pachtovné ze zemědělské půdy

Od 1.3.2024 uzavírá SPÚ nové pachtovní a nájemní smlouvy s aktualizovanou % sazbou z průměrné úřední ceny půdy podle zemědělských výrobních oblastí. Postupně bude aktualizovat také dříve uzavřené smlouvy. SPÚ slibuje, že nebude požadovat pachtnové vyšší, než je místíní tržní nájemné.
Aktualizace pachtovného se netýká speciálních pachtovních smluv na dobu určitou pro výsadbu trvalých porostů a smluv, kde dosavadní pachtovné přesahuje cenu vypočítanou podle nových pravidel.
Aktualizace se také netýká speciálních pachtovních smluv na dobu určitou 5 let pro PRV AEKO a EZ, uzavřených do 1.3.2024 se sazbou ve výši 5,8%.

Celou informaci najdete ZDE.