Statistická ročenka České republiky – 2017

Statistická ročenka České republiky – 2017

Český statistický úřad dnes vydává Statistickou ročenku České republiky 2017

Jde již o 25. svazek této edice za dobu existence samostatné republiky.

Ročenka obsahuje 32 kapitol, které jsou věnovány nejdůležitějším oblastem ekonomického, demografického či environmentálního vývoje. „České ekonomice se v roce 2016 dařilo, což se odrazilo v celé řadě statistických ukazatelů. Růst národního hospodářství byl v kontextu EU relativně silný. Jedním z klíčových faktorů ekonomického růstu byl kromě konečné spotřeby i zahraniční obchod. Dosáhl nejvyšší kladné bilance od roku 1993,“ uvádí předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Příznivá byla i situace na trhu práce. Celková míra nezaměstnanosti klesla v závěru loňského roku na 3,6 %. Průměrné mzdy vzrostly o 3,7 %, což byl nejrychlejší nominální růst za posledních osm let.

Publikace obsahuje řadu zajímavých dat za rok 2016:

* K 31. prosinci 2016 žilo v Praze 1 280 508, v Brně 377 973 a v Ostravě 291 634 obyvatel.

* V populaci 15letých a starších žilo 31 % svobodných, 47 % ženatých či vdaných, více než 13 % rozvedených a 8 % ovdovělých osob.

* Z celkového počtu 112 663 živě narozených se 57 930 dětí narodilo v manželství a 54 733 mimo něj.

* Žilo u nás 493 441 cizinců, nejvíce jich mělo ukrajinské státní občanství.

* Za kilogram vepřové pečeně jsme vloni v prosinci zaplatili v obchodech o 9 Kč více než v roce 2015.

* Sklizeň hroznů dosáhla 75 905 tun, o 14 703 tun méně než v roce 2015.

* 91 604 osob trvale vykonávalo v honitbě právo myslivosti. Ve srovnání s rokem 2000 to bylo o 5 133 osob méně.

* Populace vydry říční čítala 8 256 jedinců, tedy o 478 kusů více než v roce 2015.

* Vyrobeno bylo 17 338 tun mýdla.

* Nejvíce energie spotřebovaly domácnosti na vytápění – celkem 196 585 TJ, což představovalo dvě třetiny celkové spotřeby.

* Z celkového objemu stavebních prací ve výši 236 miliard Kč se nejvíce prostavělo v Praze (23 %).

* Letiště v České republice odbavila téměř 14 miliónů cestujících.

* Internetové vysílání televize sledovalo 24 % osob starších 16 let.

* Uděleno bylo 6 742 patentů.

* Průměrná doba trvání jednoho případu pracovní neschopnosti byla 43 kalendářních dnů.

* V kinech bylo uvedeno 1 260 celovečerních filmů, z toho 441 filmů české produkce.

* K 31. prosinci 2016 bylo evidováno 22 481 osob ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody.

Statistická ročenka České republiky 2017 je k dispozici zde: https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-ceske-republiky.

 

Kontakty:
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
 


Přílohy:

Celá publikace (velikost 8,1 MB – PDF)     

Všechna data publikace (velikost 9,6 MB – ZIP)

zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz