Standard Bez GMO – Spolek pro komodity a krmiva

Standard Bez GMO – Spolek pro komodity a krmiva

Standard Bez GMO – Spolek pro komodity a krmiva

 

Někteří výrobci a distributoři potravin, a to především v mlékárenském průmyslu požadují, aby pro dodávané produkty bylo prokazatelné, že neobsahují anebo nebyly vyrobeny z komponent, které obsahují genetickou modifikaci (GMO – geneticky modifikované organismy).

Z toho důvodu byl Spolkem pro komodity a krmiva (SKK), sdružujícím společnosti produkující zemědělské komodity a vyrábějící krmiva, vytvořen Standard „Bez GMO“, jehož cílem je zajištění zásad standardu a prokázání u výrobců potravin, krmiv, dopravců a ujištění spotřebitelů, že nebyla při produkci potravin pro lidskou výživu použita genetická modifikace v celém dodavatelském řetězci potravinářské produkce.

Standard „Bez GMO“ je ryze český dobrovolný standard a svým obsahem je kompatibilní se zahraničními standardy, je podporován Ministerstvem zemědělství a schválen příslušnou sekcí v EU.
Český národní Standard „Bez GMO“ určuje zásady a podmínky pro zajištění takto označených produktů a způsob ověření skutečnosti, že geneticky modifikované produkty nebyly použity v jakékoliv fázi produkce označené potraviny (pěstování zemědělských komodit, výkrm hospodářských zvířat, v přísadách do potravin) a že je systémem řízení v každém konkrétním prvku dodavatelského řetězce zajištěna minimalizace rizika kontaminace surovinami nebo produkty s geneticky modifikovanými organismy.

Kontrola a certifikace podle Standardu „Bez GMO“ probíhá v celém řetězci výroby potraviny. Požadavky Standardu se vztahují také na obchodníky a dopravce, kteří nakládají se surovinami a produkty.

Certifikované organizace jsou pravidelně podrobovány nezávislým auditům ze strany certifikační společnosti. Dohled nad certifikací standardu „Bez GMO“ pak vykonává Spolek pro komodity a krmiva prostřednictvím prováděných Auditů Integrity.

Standard Bez GMO je podporovaný Ministerstvem zemědělství a ÚKZÚZ.

 

Celá informace ZDE.