Spotřeba přípravků na ochranu rostlin v roce 2018

Spotřeba přípravků na ochranu rostlin v roce 2018

Zdroj: ČTK, 8.7.19, zkráceno, doplněno,
 celá zpráva: http://www.agris.cz/zemedelstvi/spotreba-pripravku-na-ochranu-rostlin-loni-klesla-o-8-8-pct?id_a=205264
Spotřeba přípravků na ochranu rostlin jako jsou pesticidy loni klesla o 8,8 procenta na 11,7 milionu kilogramů. V předchozích čtyř letech vždy překročila 12 milionů kilogramů, v roce 2014 i 13 milionů kilogramů. Spotřeba účinné látky glyfosát, která se používá například v přípravku RoundUp, pak loni klesla zhruba o čtvrtinu na 558.837 kilogramů, uvádí výroční zpráva, kterou v pondělí dostane pro informaci vláda.

Přehled vývoje spotřeby přípravků na ochranu rostlin za období 2014 – 2018 (kg)

Kategorie

2014

2015

2016

2017

2018

Aditiva a adheziva

311 916

383 151

429 984

325 667

338 266

Antitranspiranty

120 380

116 199

96 071

79 624

0

Fungicidy

3 544 002

3 484 816

3 508 737

3 555 348

3 291 781

Herbicidy a desikanty

6 334 267

5 986 093

6 108 874

6 046 744

5 504 059

Mořidla fungicidní

67 866

70 904

232 484

290 947

303 266

Mořidla insekticidní

2 798

3 309

13 735

15 581

12 851

Biopreparáty

32 346

35 529

43 125

51 515

66 559

Regulátory růstu a vývoje

1 138 975

1 222 713

1 145 151

1 320 472

1 057 910

Repelenty

5 880

2 040

474

4 406

1 239

Rodenticidy

179 721

278 437

129 128

61 981

71 570

Zoocidy

1 402 779

1 148 823

1 102 061

1 088 943

1 063 928

Celkem

13 140 930

12 732 014

12 809 824

12 841 228

11 711 429

Zdroj: Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu (NAP) k bezpečnému používání pesticidů v České republice za rok 2018
Spotřeba prostředků na ochranu rostlin od 2009 do 2013 v kg, l

Kategorie

2009

2010

2011

2012

2013

Zoocidy, mořidla

646929

714250

868799

898457

1031817

Herbicidy a desikanty

6378536

6537167

7296644

7649274

6978787

Fungicidy, mořidla

2811733

2831152

3262315

3286430

3796376

Regulátory růstu

1019072

1035542

1373929

1361184

1230344

Rodenticidy

65246

172077

114932

170681

75514

Ostatní *

308722

297715

419754

459703

524532

celkem

11230238

11587903

13336373

13825729

13637370

* ostatní = pomocné prostředky na ochranu rostlin, repelenty, minerální oleje atd.
Zdroj: UKZUZ, 3.6.2019

Spotřeba přípravků na ochranu rostlin EU, zdroj: AK ČR