Společnost PGRLF, a.s., otevírá od 1. ledna 2023 program Podpora nákupu půdy

Společnost PGRLF, a.s., otevírá od 1. ledna 2023 program Podpora nákupu půdy

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., od  1. ledna 2023 opětovně spustí příjem žádostí do programu Podpora nákupu půdy. Kolo programu bude ukončeno nejpozději na konci roku, tj. 31. prosince 2023.

Podpora se poskytuje v režimu de minimis a maximální výše podpory je korunový ekvivalent částky 20 000 EUR, avšak celková výše podpory de minimis nesmí za libovolné tři po sobě jdoucí účetní období překročit korunový ekvivalent 20 000 EUR.

Žádost o podporu se podává pouze elektronicky prostřednictvím internetové adresy https://zadost.pgrlf.cz. Celé znění pravidel a další informace klienti naleznou na internetových stránkách společnosti na www.pgrlf.cz.

Celou informaci najdete ZDE.