Společnost PGRLF, a.s. otevírá nový programPodpora nákupu půdy

Společnost PGRLF, a.s. otevírá nový program
Podpora nákupu půdy

Praha, 18. květen 2022 PGRLF

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. ve středu června 2022 spustí příjem žádostí do programu Podpora nákupu půdy. Kolo programu bude ukončeno nejpozději na konci tohoto roku, tj. 31. prosince 2022.

Nový program Podpora nákupu půdy je určen malým a středním podnikům zabývající se zemědělskou prvovýrobou. Jeho cílem je zpřístupnění nákupu zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu, jako primárního výrobního prostředku zemědělcům.

„Nákup půdy má pro české zemědělce strategický význam a patří k hlavním nástrojům podpory českého zemědělství a rozvoje venkova. Samotný program má tradici a jsem velmi rád, že se podařilo ve spolupráci s PGRLF tento titul nově připravit, otevřít a navíc oproti předešlým letům i navýšit maximální částku podpory až na 20 000 EUR, což je v závislosti na aktuálním kurzu přibližně půl milionu korun,“ řekl ministr zemědělství, Zdeněk Nekula.

Poskytnutá podpora je ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů poskytnutých podnikatelům v oblasti zemědělství.

Podpora se poskytuje v režimu de minimis a maximální výše podpory je korunový ekvivalent částky 20 000 EUR, avšak celková výše podpory de minimis nesmí za libovolné tři po sobě jdoucí účetní období překročit korunový ekvivalent 20 000 EUR. Žádost o podporu se podává pouze elektronicky prostřednictvím internetových stránek společnosti PGRLF, a.s. www.pgrlf.cz. Samotná podpora nebude poskytnuta, pokud nedojde k čerpání úvěru do 2 let od zaregistrování žádosti, nebo v případě že
došlo k uzavření úvěrové smlouvy před podáním žádosti do programu. Celé znění pravidel a další informace klienti naleznou na internetových stránkách společnosti.


Mgr. Barbora Šenfeldová
Tisková mluvčí
Kontakt pro média: e-mail: senfeldova@pgrlf.cz / tel.: 720 032 653
Kontakt pro žadatele: e-mail: info@pgrlf.cz / tel.: 225 989 480