Souběh ekologického a konvenčního zemědělství

Souběh ekologického a konvenčního zemědělství

Od roku 2023 začne platit nový Strategický plán SZP. Nová vláda po volbách na podzim 2021 provedla ve znění Strategického plánu významné změny, které povedou k zásadnímu snížení příjmů z přímých plateb zejména u středních a větších zemědělských podniků. Tyto podniky pochopitelně hledají cesty, jak výrazný propad v příjmech zmírnit.
Jednou z možných cest je využít novou možnost souběhu ekologické a konvenční produkce v podniku.

Ekologické zemědělství se řídí pravidly uvedenými v Nařízení Rady 2018/848 a Nařízení Komise 889/2008, dále zákonem o ekologickém zemědělství 242/200 Sb. a vyhláškou 16/2006 Sb.

Souběh ekologického a konvenčního zemědělství je sice povolený, ale má své podmínky, které jsou popsané ve výše uvedených předpisech, nikoliv v pravidlech pro dotace na ekologické zemědělství.

Souběh konvenčního a ekologického zemědělství:
Jednotky s EZ a KONV:
   – produkty určené pro EZ/PO (přechodné období) a KONV a produkty vyrobené v těchto jednotkách uchovávány odděleně + záznamy o tom
   – jednotky EZ/PO a KONV jsou jasně oddělené

Rostlinná produkce:
– pěstování rostliny různých odrůd, které lze snadno odlišit
(červené/bílé zelí, pšenice setá/pšenice špalda atd.)
– pěstování víceletých plodin s vegetační dobou minim. 3 roky: lze i stejné odrůdy, pokud je vypracovaný plán přechodu na EZ a poslední část plochy přechází do EZ tak, aby byl přechod dokončen do 5 let. U rozeznatelných odrůd nemusí být plán přechodu vypracovaný.

Živočišná produkce:
– u hospodářských zvířat lze souběh jen při různých druzích zvířat = nelze dojnice v konvenci a masný skot v ekologii
podmínky pro pastvu zvířat z KONV na ekologických plochách a obráceně

Podrobnosti k souběhu EZ a KONV najdete v Metodickém pokynu MZE č. 4/2021

Kompletní legislativa k EZ ZDE.