Sledování vlivu různých intenzit hnojení na půdní úrodnost a změny agrochemických vlastností půdy v

Sledování vlivu různých intenzit hnojení na půdní úrodnost a změny agrochemických vlastností půdy v

Sledování vlivu různých intenzit hnojení na půdní úrodnost a změny agrochemických vlastností půdy v podmínkách závlahy

Závěrečná zpráva ze stacionární polní zkoušky za roky 2011–2018 – UKZUZ

Pokus založen 1977, osevní sled 2011 – 2018 (pátý osevní sled v pokusu): pšenice ozimá, ječmen jarní, kukuřice silážní, ječmen jarní, brambory rané, pšenice ozimá, vojtěška čistosev, vojtěška užitný rok

Varianty hnojení:
I. hnojeno pouze hnojem
II. hnojeno hnojem a minerálními hnojivy do zásoby
III. hnojeno hnojem + minerálními hnojivy každoročně

Plocha se závlahou a bez závlahy

Závěr:
– účinnější je minerální hnojení než hnojení pouze hnojem,
– vliv závlahy je značný a statisticky průkazný (nejnižší výnosy v letech se suchým a horkým počasím)
– každoroční hnojení se jeví jako účinnější na výnos hlavního produktu
– bilance živin: záporný N na všech plochách, záporný K u varianty hnojené pouze hnojem
– vlivem minerálního hnojení dochází k okyselování půdy u většiny variant
– rozšiřování poměru K/Mg, horší na ploše bez závlahy
– půdní organická hmota Cox – vyšší na ploše zavlažované
– zrnitostní složení – po ukončení osevního postupu – „střední hlinitá půda“
– sorpční kapacita varianta závlaha i bez závlahy je vysoká, sorpční komplex je nasycený

Celá Závěrečná zpráva ZDE