Školení Nitrátová směrnice 13.03.2019

Školení Nitrátová směrnice 13.03.2019

ÚZEI a Agrární komora Náchod Vás zvou na seminář NITRÁTOVÁ SMĚRNICE OD 1.3.2018 – 
Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC v České republice.
Seminář se koná dne 13.03.2019 v Dolanech. Více informací v pozvánce