Školení mechanizátorů

Školení mechanizátorů

V tomto týdnu proběhlo Školení mechanizátorů v krásném, malebném místě Brada u Jičína.

V tomto týdnu proběhlo Školení mechanizátorů v krásném, malebném místě Brada u Jičína.

Mechanizátoři zemědělských podniků především z Královehradeckého kraje si zde vyposlechli přednášky na různá témata, věnované zejména zpracování suché a zhutněné půdy, problematice zlepšení zadržování a zasakování vody, údržby melioračních systémů, využití navigačních systémů v přesném zemědělství a v neposlední řadě také získali informace o aktuálních úpravách legislativy v oblasti řízení provozu zemědělské prvovýroby.