Školení DZES – Hradec Králové

Školení DZES – Hradec Králové

Počítačový kurz  „pro přípravu zemědělců na změnu erozní ohroženosti od roku 2019“ proběhne v Hradci Králové dne 06.12.2018. Jeho cílem bude poskytnutí aktuálních informací pro přípravu na změnu erozní ohroženosti (redesign), která bude platná od roku 2019. Účastníci kurzu se v počítačové učebně naučí na praktických příkladech v ILPIS vytvářet protierozní opatření, tak aby byli schopni předat informace širší zemědělské veřejnosti.

Podrobnosti v pozvánce.

Na kurz se je třeba dopředu přihlásit!  Omezená kapacita!