Škody způsobené krupobitím

Škody způsobené krupobitím

Začátkem července se nad naším územím prohnala silná bouře s krupobitím, která některým zemědělcům způsobila značné škody na úrodě.

Dne 7. 7. přešla nad okresem Hradec Králové silná bouře doprovázená krupobitím. Dopad škod je na některé zemědělské podniky značný. Odhad škod ke dni 24. 7. 2017 činí cca 90 mil. Kč.