Sklizeň zemědělských plodin v roce 2019 – Definitivní údaje ČSÚ

Sklizeň zemědělských plodin v roce 2019 – Definitivní údaje ČSÚ

ČSÚ zveřejnil definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin v roce 2019.

 

Porovnání sklizně 2019 a 2018:

 

 

Pšenice ozimá

Pšenice jarní

Ječmen ozimý

Ječmen jarní

Žito

Oves

Kukuřice na zrno

Ostatní obiloviny

Obilov celkem

Celkově ke sklizni v ha 2019/2018

+ 40.839

– 21.083

+ 5.105

– 10.246

+ 5.774

– 291

– 7.024

+ 674

+ 13.750

Celkově ke sklizni v % 2019/2018

+ 5,3

– 45,8

– 4,98

– 4,62

+ 22,77

– 0,68

– 8,58

+ 1,52

+ 1,0

Výnosy t/ha v %

2019/2018

+ 6

– 7,25

+ 20

+ 2,84

+ 6,89

– 11,24

+ 38,63

+ 8,63

+ 8,6

 

Luskoviny celkem

Brambory

Cukrovka

Celkem olejniny

Řepka

Mák

Ostatní olejniny

Pícniny jednoleté

Kukuřice na siláž

Celkově ke sklizni v ha 2019/2018

– 1.387

+ 5

– 5.548

-34.575

– 32.024

+ 9170

-11.721

+ 16.291

+ 8.287

Celkově ke sklizni v % 2019/2018

– 3,95

+ 0,02

– 8,57

– 7,07

– 7,78

+ 34,46

– 23

+ 5,92

+ 3,7

Výnosy t/ha  v %

2019/2018

– 2,65

+ 6,63

+ 7,53

– 11,33

– 11,08

+ 21,41

+ 29,41

+ 17,21

+ 18,87

 

Pícniny víceleté

Jetel luční

Trvalé travní porosty

 

 

 

 

 

 

Celkově ke sklizni v ha 2019/2018

+ 14.759

+ 9.484

– 5.790

 

 

 

 

 

 

Celkově ke sklizni v % 2019/2018

+ 7,63

+ 15,8

– 0,6

 

 

 

 

 

 

Výnosy v t/ha v %

2019/2018

+ 8

+ 10,05

+ 15,9

 

 

 

 

 

 

 

Celou informaci najdete ZDE