Sklizeň v okrese Trutnov

Sklizeň v okrese Trutnov

Žně v okrese Trutnov začaly v polovině července, asi o týden dříve než je obvyklé. Tento termín začátku žní ale není výjimečný, protože v uplynulých deseti letech jsme se s ním už několikrát setkali. V současnosti se ke konci chýlí sklizeň ozimého ječmene, za polovinou je sklizeň ozimé řepky a začíná se s ozimou pšenicí. Letošní počasí je bohužel skoupé na vláhu a na dosavadních výnosech je to patrné. V roce 2017 na začátku žní se výnosy pohybovaly kolem 6,2 t/ha ječmene a 3,3 t/ha řepky, letos jsou zatím výnosy na úrovni 4,2 t ječmene a 2,8 t řepky. Asi o půl tuny na hektar je zatím nižší i výnos ozimé pšenice.

Stejně důležité, jako sklizeň obilovin a olejnin jsou v okrese Trutnov i seče travních porostů. Na těch se sucho podepisuje zvlášť výrazně, protože otavy jsou velmi slabé a už nyní se objevuje poptávka po seně.