Situační a výhledová zpráva Drůbež a vejce

Situační a výhledová zpráva Drůbež a vejce

Situační a výhledová zpráva Drůbež a vejce hodnotí stav chovu drůbeže a trhu s drůbežím masem a vejci za rok 2016 a uvádí výhled do konce roku 2017 a navazuje na zprávu, která byla vydána v listopadu 2014. Výhled na rok 2017 je odhadován na základě údajů známých za prvních šest měsíců roku 2017.

Stavy drůbeže podle Soupisu hospodářských zvířat k 1.4.2017 meziročně nepatrně vzrostly o 0,8 %, tzn. nárůst o 180 tis. kusů. K nárůstu došlo u slepic, kohoutů, kachen. Meziroční pokles nastal u kuřat na výkrm a na chov, hus a krůt. Produkce drůbežího masa v roce 2016 se meziročně zvýšila o 3,5 % a dosáhla 247,4 tis. t ž. hm. Domácí spotřeba v roce 2016 stoupla oproti roku 2015 o cca 2 % na 377,5 tis. t ž. hm. Po několika letech růstu dosahuje produkce nejlepšího výsledku od roku 2010 a spotřeba nejlepšího výsledku dokonce od roku 2007. Meziroční pokles cen krmiv, které tvoří významnou část celkových nákladů na výkrm nosnic, měl kladný vliv na produkci drůbežího masa v roce 2016.

Dovoz i vývoz drůbežího masa do České republiky v roce 2016 meziročně vzrostl. Dovoz vzrost v porovnání s rokem 2015 o 4 % ( 5 420 t), vývoz se zvýšil o 17,5 % (6 194 t). Celkové saldo zahraničního obchodu činilo 4,9 mld. Kč. Světová produkce drůbežího masa dle odhadu USDA-FAS v roce 2016 dosáhla 88,7 mil. t jat. hm., což je pokles oproti minulému roku o 0,2 %. Spotřeba poklesla o 0,3 % a dosáhla tak 86,9 mil. t jat. hm. Produkce kuřecího masa v EU v roce 2016 meziročně vzrostla o 3,3 % na 11,7 mil. t jat. hm. Největším producentem bylo Polsko, jehož produkce se meziročně zvýšila o 4,9 % na 1,83 tis. t jat. hm.

Tuzemská produkce vajec se v roce 2016 v porovnání s předchozím rokem mírně snížila o 0,6 %. Také celková spotřeba vajec se snížila o 0,2 %. Rozdíl mezi nabídkou a poptávkou byl řešen dovozy, které dosáhly nejvyšší úrovně od roku 2000. Meziročně se dovoz vajec zvýšil o 4,5 %, vývoz dokonce o 14,7 %. Průměrný stav nosnic dosáhl v roce 2016 počtu 8,9 mil. ks, z toho bylo v zemědělském sektoru chováno 4,3 mil. ks (48,3 %) a v domácích hospodářstvích 4,6 mil. ks (51,7 %) nosnic. Světová produkce vajec se každoročně zvyšuje v důsledku rostoucí poptávky. V roce 2015 byla s produkcí 1 338 mld. ks na historicky nejvyšší úrovni. 

Celou zprávu si můžete stáhnout v příloze pod textem nebo ji naleznete v odkazu http://www.apic-ak.cz/data_ak/17/k/DaV/DaVSVZ_1709.pdf.

Zdroj: Ing. Lenka Josrová

Ministerstvo zemědělství ČR