Shromáždění delegátů okresní agrární komory Trutnov 29.3.2018

Shromáždění delegátů okresní agrární komory Trutnov 29.3.2018

Ve čtvrtek 29.3.2018 se uskutečnilo každoroční Shromáždění delegátů Okresní agrární komory Trutnov. Shromáždění se kromě členů okresní komory zúčastnili hosté z vedení Agrární komory ČR a zástupce OPŽL v Trutnově.

Po ukončení oficiální části jednání a vystoupeních hostů proběhla diskuse k aktuálním tématům, která řeší naši členové.
V Krkonoších na území KRNAP se objevili vlci. Ochránci přírody i laická veřejnost jejich návrat vítá jako  návrat divoké přírody a predátorů divokých prasat.  Zemědělci  už ale sčítají škody po útocích vlků na stáda ovcí a skotu. Pravděpodobně budou nutné vysoké investice do ochrany hospodářských zvířat a  razantní změna způsobu chovu. Objevují se názory, že než chovat ovce pro krmení vlků, raději hospodaření někteří zemědělci ukončí.
Dalším problémem, který souvisí s divokou zvěří,  jsou preventivní opatření v chovech prasat proti zavlečení Afrického moru prasat. Člen OAK, který chová prasnice částečně ve venkovních boudách s výběhem, aby jim umožnil zdravý vývoj, dostal příkaz od SVS všechny prasnice zavřít do stáje. Bohužel kapacita stáje mu nestačí na všechna zvířata, protože posledních 20 let měl část prasnic vždy venku. Ustájení všech zvířat bude vyžadovat značné investice, které malý chovatel při současném stavu trhu s vepřovým masem není schopen vynaložit.
Dalším palčivým problémem je požadavek hlášení postřiků pesticidy včelařům 48 hodin před postřikem. Na Portálu farmáře jsou sice vyznačena stanoviště včelstev a kontakty na některé včelaře, ale ve stanovené vzdálenosti 5 km od každého půdního bloku je vyznačeno od 90 do 120 včelařů. Není bohužel prakticky možné před každým postřikem všechny tyto vlastníky upozorňovat. Dotčení včelaři se změní při každém přejezdu na další pole, postřiky se provádějí v závislosti na počasí a ne všichni včelaři mají email nebo mobilní telefon, aby byli schopni přijmout informaci. Celý systém je nedomyšlený a s plněním povinnosti neporadí ani UKZÚZ, který by ji měl kontrolovat.
Řešení těchto a dalších témat, která byla prodiskutována, je pro každodenní práci zemědělců velmi důležité.