Seznamy dokumentace k veřejným zakázkám v rámci zemědělských dotací

Seznamy dokumentace k veřejným zakázkám v rámci zemědělských dotací

Týká-li se žadatele zadávání veřejných zakázek, předloží dle níže uvedených seznamů v termínu pro příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci daného dotačního programu ke kontrole kompletní dokumentaci k zrealizovanému zadávacímu řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“) či kompletní dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu (dále „VZMR“).

Více informací ve formátu pdf ZDE