Seznam oborů vzdělání uznávaných Ministerstvem zemědělství jako zemědělská kvalifikace pro účely Jednotné žádosti pro rok 2023 (stav ke dni 3. 4. 2023)

Seznam oborů vzdělání uznávaných Ministerstvem zemědělství jako zemědělská kvalifikace pro účely Jednotné žádosti pro rok 2023 (stav ke dni 3. 4. 2023)

Celá informace ZDE.

  1. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

Certifikát: výuční list

Kód KKOV Název oboru vzdělání

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-51-H/02 Včelař

41-52-H/01 Zahradník

41-53-H/01 Rybář

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář

41-51-H/001 Pěstitel – vinohradnictví

41-51-H/002 Zemědělec

41-51-H/003 Farmář

41-51-H/504 Zemědělská výroba

41-51-H/005 Mechanizátor rostlinné výroby

41-51-H/006 Včelař – ovocnář

41-51-H/007 Zemědělec, hospodyňka

41-51-H/009 Pěstitel – chmelařství

41-51-H/010 Pěstitel – ovocnářství a včelařství

41-51-H/011 Farmář

41-51-H/012 Pěstitel – šlechtitelství a semenářství

41-51-H/013 Včelař

41-52-H/001 Zahradník

41-53-H/001 Drůbežář

41-53-H/002 Rybář

41-53-H/003 Chovatel

41-53-H/004 Chovatel – chov hospodářských zvířat

41-53-H/005 Chovatel – chov koní a jezdectví

41-53-H/006 Chovatel koní a jezdec z povolání

41-53-H/007 Chovatel laboratorních zvířat

41-53-H/008 Jezdec a ošetřovatel dostihových koní

41-53-H/009 Chovatel a zpracovatel drůbeže

41-53-H/010 Chovatel koní a jezdec

41-53-H/011 Chovatel laboratorních a kožešinových zvířat

41-53-H/501 Drůbežář

41-54-H/001 Kovář

41-54-H/002 Kovář a podkovář

41-54-H/003 Kovář, podkovář

41-55-H/001 Mechanik opravář – zemědělská technika rostlinné výroby

41-55-H/002 Mechanik opravář – renovace zemědělské techniky

41-55-H/003 Opravář zemědělských strojů

41-51-H/008 Krajinář

Kódy podle dřívějších předpisů:

Kód Název oboru vzdělání – zaměření

01-61-2 Strojník s odborným zaměřením pro zemědělskou výrobu

01-61-2 Strojník pro zemědělskou výrobu

03-11-2 Mechanik opravář s odborným zaměřením pro zemědělské a lesnické stroje a zařízení

03-11-2 Mechanik opravář pro zemědělské a lesnické stroje a zařízení

1302 Chovatel drůbeže

1303 Chovatel koní

1304 Chovatel koní – jezdec z povolání

1304 Jezdec z povolání

1305 Rybář

1306 Včelař a ovocnář

1307 Zahradník

1308 Zemědělec mechanizátor

1321 Opravář zemědělských strojů

1322 Kovář a podkovář

1324 Traktorista mechanizátor

1324 Pěstitel mechanizátor

1325 Chovatel hospodářských zvířat

1325 Chovatel mechanizátor

1361 Chovatel laboratorních zvířat

1362 Chovatel cizokrajných zvířat

24-66-2/05 Mechanik opravář – zemědělská technika rostlinné výroby

24-66-2/06 Mechanik opravář – zemědělská technika živočišné výroby

24-66-2/08 Mechanik opravář – renovace zemědělské techniky

42-52-2 Chovatel drůbeže

42-53-2 Chovatel koní

42-54-2 Chovatel koní – jezdec z povolání

42-55-2 Rybář

42-56-2 Včelař a ovocnář

42-57-2 Zahradník

42-58-2 Zemědělec mechanizátor

42-71-2 Opravář zemědělských strojů

42-72-2 Kovář a podkovář

42-74-2 Traktorista mechanizátor

42-74-2 Pěstitel mechanizátor

42-75-2 Chovatel hospodářských zvířat

42-75-2 Chovatel mechanizátor

42-92-2 Chovatel cizokrajných zvířat

45-60-2/01 Pěstitel – chmelařství

45-60-2/02 Pěstitel – ovocnářství a včelařství

45-60-2/03 Pěstitel – šlechtitelství a semenářství

45-60-2/04 Pěstitel – vinohradnictví

45-61-2 Pěstitel pro vinohradnictví

45-61-2 Pěstitel s odborným zaměřením pro vinohradnictví

45-61-2 Zemědělec

45-62-2 Pěstitel pro ovocnářství a včelařství

45-62-2 Pěstitel s odborným zaměřením pro ovocnářství a včelařství

45-63-2 Pěstitel pro šlechtění a semenářství

45-63-2 Pěstitel s odborným zaměřením pro šlechtění a semenářství

45-66-2 Farmář

45-66-2/01 Farmář

45-68-2 Kovář a podkovář

45-68-2 Kovář

45-71-2 Zahradník

45-72-2 Zemědělská výroba

45-74-2 Opravář zemědělských strojů

45-76-2 Mechanizátor rostlinné výroby

45-77-2 Drůbežář

45-78-2 Rybář

45-80-2/01 Chovatel – chov hospodářských zvířat

45-80-2/02 Chovatel – chov koní a jezdectví

45-80-2/03 Chovatel – chov ovcí

45-80-2/04 Chovatel – chov kožešinových a laboratorních zvířat

45-81-2 Chovatel koní a jezdec z povolání

45-81-2 Chovatel pro chov skotu, prasat a ovcí

45-81-2 Chovatel s odborným zaměřením pro chov skotu, prasat a ovcí

45-82-2 Chovatel laboratorních zvířat

45-82-2 Chovatel pro chov koní a jezdectví

45-82-2 Chovatel s odborným zaměřením pro chov koní a jezdectví

45-83-2 Jezdec a ošetřovatel dostihových koní

45-83-2 Chovatel pro chov kožešinových a laboratorních zvířat

45-83-2 Chovatel s odborným zaměřením pro chov kožešinových a laboratorních zvířat

45-92-2 Chovatel s odborným zaměřením pro chov koní a jezdectví

45-97-2/05 Včelař – ovocnář

45-97-2/08 Zemědělec, hospodyňka

45-97-2/09 Kovář, podkovář

45-97-2/10 Chovatel a zpracovatel drůbeže

45-97-2/11 Chovatel koní a jezdec

45-97-2/12 Chovatel laboratorních a kožešinových zvířat

  • Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Certifikát: maturitní vysvědčení

Kód KKOV Název oboru vzdělání

41-41-M/01 Agropodnikání

41-42-M/01 Vinohradnictví

41-43-M/01 Rybářství

41-44-M/01 Zahradnictví

41-45-M/01 Mechanizace a služby

43-41-M/01 Veterinářství

41-04-M/01 Rostlinolékařství

41-43-M/02 Chovatelství

41-43-L/51 Rybářství

41-44-L/51 Zahradnictví

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-43-L/01 Chovatel cizokrajných zvířat

41-04-M/001 Rostlinolékařství

41-41-L/006 Podnikatel v zemědělství

41-41-L/007 Zemědělský podnikatel

41-41-L/503 Zemědělství

41-41-L/504 Zemědělství – rybářství

41-41-M/001 Agropodnikání

41-41-M/002 Pěstitelsko – chovatelský

41-41-M/003 Pěstitelsko-chovatelský – podnikání

41-42-M/001 Vinohradnictví

41-42-M/002 Chmelařství

41-42-M/003 Pěstitelství

41-43-L/004 Chovatel cizokrajných zvířat

41-43-L/008 Technik rybářského provozu

41-43-M/001 Rybářství

41-43-M/002 Chovatelství

41-43-M/003 Drůbežnictví

41-44-L/002 Technik zahradnického provozu

41-44-L/501 Zahradnictví

41-44-M/001 Zahradnictví

41-45-L/002 Operátor zemědělské techniky

41-45-L/003 Operátor zemědělské techniky – rostlinná výroba

41-45-L/004 Operátor zemědělské techniky – živočišná výroba

41-45-L/007 Mechanik zemědělské techniky

41-45-M/001 Mechanizace a služby

41-45-M/004 Mechanizace a služby – výsadba a údržba veřejné zeleně

41-46-L/505 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

43-41-M/001 Veterinární prevence

43-41-M/002 Veterinářství

64-41-L/518 Podnikání v oborech zemědělství a lesní hospodářství

64-42-M/033 Management zemědělství a lesnictví

64-43-M/002 Ekonomika zemědělství a výživy

64-43-M/003 Ekonomika zemědělství a výživy – podnikání a služby

64-43-M/008 Ekonomika zemědělství a výživy – cestovní ruch

Kódy podle dřívějších předpisů:

Kód Název oboru vzdělání – zaměření

11-2-01 Zahradnictví

11-2-02 Zemědělské meliorace

11-2-03 Pěstitelství-chovatelství

11-2-04 Vinohradnictví

11-2-05 Rybářství

11-2-06 Drůbežnictví

11-2-07 Mechanizace zemědělské výroby

11-2-08 Veterinářství

11-3-01 Pěstitelství

11-3-02 Chovatelství

11-3-03 Včelařství

12-2-05 Ekonomika zemědělství

42-11-3 Zahradnictví

42-11-6 Zahradnictví

42-13-6 Pěstitelství – Chovatelství

42-13-6 Chmelařství

42-14-6 Vinohradnictví

42-15-6 Rybářství

42-16-6 Drůbežnictví

42-17-6 Mechanizace zemědělské výroby

42-17-6 Mechanizace a služby

42-17-6/03 Mechanizace a služby – výsadba a údržba veřejné zeleně

42-18-6 Ekonomika zemědělství a výživy

42-22-6 Agropodnikání

42-30-6 Pěstitelsko – chovatelský

42-30-6/04 Pěstitelsko-chovatelský – podnikání

42-31-3 Pěstitelství

42-31-6 Pěstitelství

42-32-6 Chovatelství

42-35-6 Rostlinolékařství

43-30-6 Veterinářství

43-30-6 Veterinární prevence

45-01-4 Rostlinná výroba

45-01-4 Zemědělství pro rostlinnou výrobu

45-02-4 Živočišná výroba

45-02-4 Zemědělství pro živočišnou výrobu

45-02-4/01 Živočišná výroba – chov hospodářských zvířat

45-02-4/02 Živočišná výroba – rybářství

45-11-4 Zahradnictví

45-11-4 Zahradnictví pro zahradnickou výrobu

45-12-4 Zahradnictví pro zahradnické služby

45-03-4/01 Operátor zemědělské techniky – rostlinná výroba

45-03-4/02 Operátor zemědělské techniky – živočišná výroba

45-26-4 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

45-41-4 Operátor zemědělské techniky pro rostlinnou výrobu

45-42-4 Operátor zemědělské techniky pro živočišnou výrobu

45-55-4 Chovatel cizokrajných zvířat

45-96-4 Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství

45-97-4/01 Zemědělský podnikatel

45-97-4/02 Mechanik zemědělské techniky

45-97-4/03 Technik rybářského provozu

45-97-4/04 Technik zahradnického provozu

45-97-4/07 Podnikatel v zemědělství

45-99-4/01 Farmář – podnikatel

  • Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání

Certifikát: diplom absolventa vyšší odborné školy

Kód oboru/Kód vzdělávacího programu, Název oboru/akreditovaného vzdělávacího programu

41-31-N/.. Zemědělství

41-31-N/01 Regionální politika zemědělství a venkova

41-31-N/02 Agroturistika

41-31-N/03 Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami

41-31-N/04 Péče o krajinu

41-31-N/05 Šlechtitelství

41-31-N/06 Zemědělské podnikání

41-31-N/07 Ekologické zemědělství

41-44-N/.. Zahradnictví

41-44-N/01 Zahradní a krajinná tvorba

43-31-N/.. Veterinářství

43-31-N/01 Fyzioterapie zvířat

43-31-N/02 Veterinární sestra

43-31-N/03 Veterinární asistent

43-31-N/04 Veterinářství

43-31-N/05 Diplomovaný veterinární asistent

64-31-N/.. Management

64-31-N/04 Management zemědělství

Dobíhající soustava oborů vzdělání VOŠ:

Kód KKOV Název oboru

41-31-N/001 Obnova a rozvoj venkova

41-31-N/002 Zemědělské podnikání

41-31-N/003 Zemědělský manažer

41-31-N/005 Zahradní a krajinná tvorba

41-31-N/006 Péče o krajinu

41-31-N/007 Obchodování se zemědělskými komoditami

41-31-N/009 Šlechtitelství

41-31-N/010 Agroturistika

63-41-N/029 Podnikání a management– manažerská ekologie a agropodnikání

Předcházející soustava oborů vzdělání VOŠ:

Kód JKOV Název oboru

39-52-7/00 Obnova a rozvoj venkova

42-10-7/00 Zemědělský manažer

42-25-7/00 Zahradní a krajinná tvorba

42-26-7/00 Péče o krajinu

42-29-7/00 Obchodování se zemědělskými komoditami

42-34-7/00 Šlechtitelství

42-09-7/00 Zemědělské podnikání

42-50-7/00 Agroturistika

63-99-7/04 Podnikání a management – manažerská ekologie a agropodnikání

  • VŠ studijní programy/obory vzdělání

Nově akreditované studijní programy/obory Bc.

B0811A370002Agriculture and Food
B0811A370021Agroekologie
B0888A370001Agroekologie
B0811P370002Agropodnikání
B0831A370001Akvakultura a péče o vodní ekosystémy
B0841A340001Bezpečnost a kvalita potravin
B0811A370020Biologie a ochrana zájmových organismů
B0811A370009Fytotechnika
B0811A370003Chov hospodářských zvířat
B0811A370014Chov zájmových zvířat
B0731A010006Krajinářská architektura
B0721A210003Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů
B0811A370004Kynologie
B0413A370002Obchod a podnikání s technikou
B0712A330001Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů
B0841A340003Ochrana zvířat a welfare
B0811A370005Pěstování rostlin
B0731P370001Pozemkové úpravy a převody nemovitostí
B0811P370001Profesní zemědělství
B0812A370003Realizace a správa zeleně
B0811A370006Rostlinná produkce
B0712A330002Sustainable Use of Natural Resources
B0721A210004Technologie potravin
B0811A370008Tropické zemědělství
B0841P340002Veterinární asistence
B0841P340001Veterinární asistent
B0841P340003Veterinární ochrana veřejného zdraví
B0519A210001Výživa a potraviny
BO817A370000Zahradnické inženýrství
B0812A370001Zahradnictví
B0811A370015Zemědělská technika
B0888A370002Zemědělská technika a technologie
B0811A370017Zemědělské biotechnologie
B0811A370012Zemědělské inženýrství
B0811A370016Zemědělství
B0811A370013Zemědělství a rozvoj venkova
B0811A370007Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty
B0811A370019Zootechnika
B0811A370011Zootechnika

Dobíhající studijní programy/obory Bc.:

B4161Agriculture and Food
4101R029Agrobyznys
4106R019Agroekologie
4131R015Agropodnikání
4106R026Biologie a ochrana zájmových organismů
B4154Ekologické zemědělství
B4102Fytotechnika
B4169Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů
4106R007Pozemkové úpravy a převody nemovitostí
B4147Sustainable Use of Natural Resources
2901R013Technologie potravin
4106R013Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině
B4155Veřejná správa v zemědělství a krajině
B 4108R008Vinohradnictví a vinařství
4131R006Všeobecné zemědělství
B4109Zahradní a krajinářská architektura
B 4108R003Zahradnictví
B 4144R002Zahradnictví
B4144Zahradnictví
4131R007Zemědělská a dopravní technika: obchod servis a služby
4131R007Zemědělská technika: obchod, servis a služby
4131R012Zemědělské biotechnologie
4101R018Zemědělství
B4148Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova
4103R007Zootechnika
B4103Zootechnika

Nově akreditované studijní programy/obory Mgr.:

N0811A370004Agri-food Systems and Rural Development
N0831A370001Akvakultura a péče o vodní ekosystémy
N0841A340001Bezpečnost a kvalita potravin
N0888A370001Biotechnologie
N0811A370028Danube AgriFood Master
NO811A370016General Ariculture
N0532A330026Hodnocení a ochrana půdy
N0811A370011Chov hospodářských zvířat
N0812A370004International Master of Horticulture Science
N0731A010008Krajinářská architektura
N0721A210006Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů
N0812A370005Management zakládání a péče o zeleň
N0888A370004Management zdraví a welfare zvířat
N0712A330002Natural Resources and Environment
N0712A370001Natural Resources Management and Ecological Engineering
N0413A370001Obchod a podnikání s technikou
N0712A330001Ochrana a využívání přírodních zdrojů
N0841A340003Ochrana zvířat a welfer
N0811A370012Pěstování rostlin
N0811P370001Profesní zemědělství
N0812A370002Realizace a správa zeleně
N0811A370013Rostlinolékařství
N0811A370002Sustainable Agriculture and Food Security

Dobíhající studijní programy/obory Mgr.:

4101T013Agricultural Engineering
4101TO29Agrobyznys
4106T019Agroekologie
4106T013Agroekologie
4101T026Agropodnikání
4106T026Biologie a ochrana zájmových organismů
N4114Biotechnologie
N4162Ekologické zemědělství
N4102Fytotechnika
4101T011General Agriculture
N4146Hodnocení a ochrana půdy
N 4108T011Horticultural Engineering -International Master of Horticulture Sience
N4145Kvalita a zpracování zemědělských produktů
4101T033Kvalita zemědělských produktů
N 4109T006Management zahradních a krajinářských úprav
4101T034Multifunctional Agriculture
N4153Natural Resources and Environment
N4170Ochrana a využívání přírodních zdrojů
4106T007Pozemkové úpravy a převody nemovitostí
N4152Rostlinolékařství
N4149Rozvoj venkova a zemědělství
N 4108T010Řízení zahradnických technologií
N4163Sustainable Agriculture and Food Security
N2826Technologie odpadů
4101TO11Všeobecné zemědělství
N4165Výživa a potraviny
N4109Zahradní a krajinářská architektura
N 4108T003Zahradnictví
N4144Zahradnictví
4101T032Zemědělská a dopravní technika
4101T024Zemědělské biotechnologie

Nově akreditované studijní programy/obory Ph.D

P0888D370007Agricultural Chemistry
P0811D370008Animal Science
P0511D370001Aplikovaná zoologie
P0811D370010Applied Animal Science
P0511D370002Applied Zoology
P0811D370006Crop Science
P0721D210004Nutrition and Food
P0811D370012Obecná produkce rostlinná
P0811D370003Obecná produkce rostlinná
P0811D370014Obecná zootechnika
P0811D370004Plant Sciences
P0811D370005Speciální produkce rostlinná
P0811D370001Technika zemědělských technologických systémů
P0811D370007Vědy o zvířatech
P0888D370004Vědy o živé přírodě
P0721D210003Výživa a potraviny
P0888D370006Zemědělská chemie
P0811D370013Zemědělská chemie a biotechnologie
P0811D370009Zootechnika

Dobíhající studijní programy/obory Ph.D.

4106V019Agroekologie
1604V001Aplikovaná a krajinná ekologie
P4102Fytotechnika
4102V002Obecná produkce rostlinná
4103V002Obecná zootechnika
4102V008Speciální produkce rostlinná
4103V004Speciální zootechnika
4106V017Zemědělská chemie
P4106Zemědělská specializace
4101V024Zemědělské biotechnologie
4103V014Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat
P4103Zootechnika