Setkání potravinářů Královéhradeckého kraje

Setkání potravinářů Královéhradeckého kraje

Dne 22. 2. 2018 uspořádala Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje setkání s místními potravináři. Schůzka se uskutečnila v budově Radnice na Velkém náměstí a cílem bylo projednání podoby soutěže Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje v roce 2018. Hostem setkání byla paní Ing. Radomíra Kománková ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce z Hradce Králové, která krátce pohovořila o aktualitách z oboru.

V roce 2018 to bude již 13. ročník soutěže „Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje 2018“. Akce probíhá za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Jedná se o potravinářskou soutěž, kdy spotřebitelé vybírají a hlasují pro potraviny a výrobky potravinářů z Královéhradeckého kraje. Základními podmínkami pro účast v soutěži je, že výrobce musí sídlit nebo mít provozovnu na území Královéhradeckého kraje. Dále musí přihlášený výrobek splňovat platné právní předpisy včetně platných předpisů ČR a Evropské unie a do soutěže může výrobce přihlásit maximálně tři potravinářské výrobky nebo zemědělské produkty. Potravináři se zúčastňují potravinářských trhů, které jim zajišťuje RAK KHK. Spotřebitelé hlasují pro výrobky, které ochutnali nebo si zakoupili u potravinářů. Na každém stánku jsou k dispozici hlasovací lístky. V letošním roce je poprvé možné hlasovat i elektronicky. Podrobnější informace o soutěži naleznete na stránkách www.potravinarroku.cz